Friday, 01/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu Học Nguyễn Công Trứ
 • Lê Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0945839573
  • Email:
   luonglap100670@gmail.com
 • Trần Thị Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974177143
  • Email:
   trucly.t1990@gmail.com.vn
 • Lê Đức Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0973647541
  • Email:
   lequyen161089@gmail.com
 • Trần Thị Tố Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987885398
  • Email:
   tolinh1975@gmail.com