Tuesday, 29/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu Học Nguyễn Công Trứ
 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Giáo dục tiểu học
  • Điện thoại:
   0354462507
  • Email:
   nguyenduyen200795@gmail.com
 • Phan Yến Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0987262612
  • Email:
   phanyenha188@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0389548503
  • Email:
   ganthebanmaixanh@gmail.com
 • Trần Thị Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Giáo dục tiểu học
  • Điện thoại:
   0974177143
  • Email:
   trucly.t1990@gmail.com.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0907985032
  • Email:
   nguyenthanhtruc2602@gmail.com
 • Trần Thị Tố Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0987885398
  • Email:
   tolinh1975@gmail.com
 • Lại Thanh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915984957
  • Email:
   laithanhthaihd@gmail.com
 • Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0983948022
  • Email:
   nguyenvandunght2@gmail.com
 • Đoàn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914479580
  • Email:
   doanthunttchauduc@gmail.com
 • Lê Thị Ngọc Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984019901
  • Email:
   ngochoanth5002@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904913163
  • Email:
   nhanquan81@gmail.com
 • Lê Thị Oánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0374655417
  • Email:
   leoanh8290@gmail.com