Thứ ba, 29/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu Học Nguyễn Công Trứ
 • Hồ Thị Thảo Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 2
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Giáo dục
  • Điện thoại:
   0379149506
  • Email:
   thaongan.311096@gmail.com
 • Lê Thị Ngọc Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớ 1. 4
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ngochoanth5002@gmail.com
 • Trương Thị Phương Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 3. 5
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Email:
   xuantruong8493@gmail.com
 • Lê Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0945839573
  • Email:
   luonglap100670@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0389548503
  • Email:
   gentlebanmaixanh@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Email:
   hungtay110591@gmail.com
 • Trần Thị Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974177143
  • Email:
   trucly.t1990@gmail.com.vn
 • Đinh Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972769136
  • Email:
   dinhthioanhnb18031987@gmail.com