Thursday, 07/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu Học Nguyễn Công Trứ
 • Hồ Thị Thảo Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 2
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Giáo dục
  • Điện thoại:
   0379149506
  • Email:
   thaongan.311096@gmail.com
 • Nguyễn Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0358948965
  • Email:
   nguyendung17041991@gmail.com
 • Hàn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   hanthihang08@gmail.com
 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   nguyenduyen200795@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01687125407
  • Email:
   nguyenthithi@gmail.com