Thứ sáu, 01/12/2023|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu Học Nguyễn Công Trứ
 • Lại Thanh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy ban Kiểm Tra Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915984957
  • Email:
   laithanhthaihd@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tài chính Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01652541779
  • Email:
   hangthi7579@gmail.com
 • Trần Thị Tố Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987885398
  • Email:
   tolinh1975@gmail.com