Sunday, 03/12/2023|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu Học Nguyễn Công Trứ
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0372141669
  • Email:
   Kimlientina@gmail.com
 • Hàn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0965167358
  • Email:
   hanthihang18@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0917476728
  • Email:
   hungtay110591@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0961512431
  • Email:
   phamthuhachaupha@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0784326399
  • Email:
   listulnguyen@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện - thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Giáo dục tiểu học
  • Điện thoại:
   0354462507
  • Email:
   nguyenduyen200795@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974429048
  • Email:
   nguyenquynhanh11988@gmail.com
 • Đinh Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972769136
  • Email:
   dinhthioanhnb18031987@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0389548503
  • Email:
   gentlebanmaixanh@gmail.com