Thursday, 02/02/2023|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu Học Nguyễn Công Trứ
 • Trương Thị Phương Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 3. 5
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Email:
   xuantruong8493@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0389548503
  • Email:
   gentlebanmaixanh@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Email:
   hungtay110591@gmail.com
 • Đinh Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972769136
  • Email:
   dinhthioanhnb18031987@gmail.com
 • Lê Thị Điểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0909280707
  • Email:
   lediemgv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0907985032
  • Email:
   nguyenthanhtruc2602@gmail.com