🔴 Sáng ngày 09/10/2020 trường Mầm non Tân Hưng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021. Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 -2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm học 2020- 2021.

Với sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị CBCCVC năm học 2020 -2021 đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi phấn khởi, các đc CBGVNV dự hội nghị đã được nghe các bản báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học 2019_2020 và nghe các bản báo cáo dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học, bộ quy chế dân chủ, tiêu chí thi đua, phong trào thi đua...cho năm học 2020 - 2021; sau khi nghe các báo cáo, các dự thảo về Quy chế dân chủ, tiêu chí thi đua... cbgvnv dự hội nghị đã tích cực sôi nổi tham luận, đóng góp ý kiến thẳng thắn, đưa ra các giải pháp, đề xuất đã thể hiện được tinh thần dân chủ, đoàn kết nhất trí cao, để thực hiện. có hiệu quả các phong trào, hoạt động chuyên môn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm học và các chỉ tiêu đề ra trong năm học 2020-2021.

👉👉👉Một số hình ảnh tại Hội nghị: