Để chuẩn bị bước vào năm học 2021-2022, trường mầm non Tân Hưng gửi tới toàn thể phụ huynh trên địa bàn xã Tân Hưng thông báo tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2021-2022. 

Nhà trường trân trọng thông báo để các bậc phụ huynh được biết và đến tuyển sinh đúng thời gian, địa điểm theo quy định! Sau thời gian tuyển sinh theo thông báo nếu đủ chỉ tiêu nhà trường sẽ không tuyển sinh nữa. Nếu còn chỉ tiêu nhà trường sẽ báo cáo cấp trên và xin tuyển sinh thêm (bao gồm cả đối tượng trẻ trong xã và trẻ trái tuyến có tạm trú ở xã Tân Hưng).