💥Căn cứ thông báo số 1638/TB- SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 và công văn số 1665/ SGDĐT- VP ngày 15/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm cuối năm học 2020-2021.

💥Trường MN Tân Hưng xin thông báo tới toàn thể quí phụ huynh về lịch nghỉ hè sớm để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid -19.

Thời gian bắt đầu nghỉ học từ ngày 15/5/2021 đến khi có thông báo trở lại của Sở Giáo dục.

💥Nhiệm vụ còn lại cuối năm học 2020-2021 đến khi nào tình hình dịch covid 19 ổn định SGDĐT sẽ thông báo học sinh quay trở lại trường học và hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 2, tổng kết năm học 2020-2021. Khi đó nhà trường sẽ thông báo tới các bậc phụ huynh sau: