THỰC HIỆN CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI. TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO TỚI CÁC BẬC PHỤ HUYNH CỦA TRƯỜNG CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC TỪ NGÀY 01/02/2021 ĐẾN HẾT THỜI GIAN NGHỈ TẾT ÂM LỊCH.

TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH TẠI NHÀ PHỤ HUYNH CẦN PHỐI KẾT HỢP VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỂ PHÒNG TRÁNH TỐT CÁC NGUY CƠ DỊCH BỆNH VÀ CẬP NHÂT THƯỜNG XUYÊN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH TRÊN NHÓM ZALO CỦA LỚP, FANPAGE CỦA NHÀ TRƯỜNG.