Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện, phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn.

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non Tân Hưng năm học 2022-2023.

Nhà trường gửi thông báo tuyển sinh tới toàn thể các bậc phụ huynh đang có trẻ trong độ tuổi tuyển sinh, ra lớp trong năm học 2022-2023 để phụ huynh nắm bắt được các thông tin tuyển sinh. 

Nhà trường tuyển sinh trẻ từ các độ tuổi sinh năm 2017 đến 2020. 

Cụ thể như sau: