Sáng ngày 18/5/2022 chi bộ trường mầm non Tân Hưng tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Phạm Hồng Thái - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo đại hội cùng sự có mặt của 38 đảng viên trong chi bộ nhà trường tham dự đầy đủ.

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội đã tập trung trí tuệ, hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đã đề ra.

+ Đại hội đã thông qua tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025 của chi bộ trường mầm non. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và các nhiệm vụ, giải pháp của chi uỷ trong thời gian tới.

+ Đại hội đã tiến hành thảo luận tại Đại hội đã có 02 ý kiến tham ra phát biểu, trên tinh thần, dân chủ, trách nhiệm và xây dựng.

+ Đại hội được đón đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu động viên, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho chi uỷ chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

+ Đại hội đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, dân chủ khách quan, bình đẳng và tập trung trí tuệ, đã bầu ra Ban Chấp hành chi bộ gồm 03 đ/c, bầu ra 01 đồng chí Bí thư (Đ/c Nguyễn Thị Phú), 01 đ/c Phó bí thư chi bộ (Đ/c Nguyễn Thị Phương Thùy) nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ trường mầm non Tân Hưng nhiệm kỳ 2022-2025 kêu gọi toàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, dân chủ, năng động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy nội lực và thế mạnh, ra sức thi đua lao động, học tập, phấn đấu thực hiện thắng lợi, mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

 

 Đ/c Phạm Hồng Thái - PBT Thường trực Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đại biểu dự Đại hội tham gia bỏ phiếu bầu BCH, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

 Tổ công tác chỉ đạo Đại hội chụp ảnh chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ mới

Đại diện Công đoàn, Chi đoàn nhà trường chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ mới  

Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.