Tuần này các cô giáo trường MN Tân Hưng sẽ gửi tới các bé bài giảng Làm quen chữ cái P, Q. Các bậc phụ huynh cùng cho con làm quen và khám phá nhé.