Thực hiện công văn số 105/GD&ĐT ngày 15/3/2022 của phòng GD&ĐT thành phố Sơn La về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá Đọc Việt Nam (21/4) năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học ...