Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 10
Năm 2022 : 963
Đ𝐎À𝐍 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓Á𝐂 𝐂Ủ𝐀 𝐁AN THƯỜNG VỤ 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐔Ỷ 𝐓𝐏 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 𝐓𝐇Ă𝐌 𝐕À 𝐂𝐇Ú𝐂 𝐌Ừ𝐍𝐆 𝐍𝐇À 𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝐍𝐇Â𝐍 𝐊Ỷ 𝐍𝐈Ệ𝐌 𝟒𝟎 𝐍Ă𝐌 𝐍𝐆À𝐘 𝐍𝐇À 𝐆𝐈Á𝐎 𝐕𝐈Ệ𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝟐𝟎/𝟏𝟏

Đ𝐎À𝐍 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓Á𝐂 𝐂Ủ𝐀 𝐁AN THƯỜNG VỤ 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐔Ỷ 𝐓𝐏 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 𝐓𝐇Ă𝐌 𝐕À 𝐂𝐇Ú𝐂 𝐌Ừ𝐍𝐆 𝐍𝐇À 𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝐍𝐇Â𝐍 𝐊Ỷ 𝐍𝐈Ệ𝐌 𝟒𝟎 𝐍Ă𝐌 𝐍𝐆À𝐘 𝐍𝐇À 𝐆𝐈Á𝐎 𝐕𝐈Ệ𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝟐𝟎/𝟏𝟏

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), chiều nay ngày 16/11, Đoàn công tác của Ban Thường vụ thành uỷ do đồng chí Thào Thị Vàng- UVBTV - Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, văn phòng Thành uỷ đã đến thăm, động viên và chúc ...
✨ĐẠ𝐈 𝐁𝐈Ể𝐔 𝐋Ớ𝐏 𝐓Ậ𝐏 𝐇𝐔Ấ𝐍 𝐂Ủ𝐀 𝐒Ở 𝐆𝐃&Đ𝐓 𝐃Ự 𝐇𝐎Ạ𝐓 ĐỘ𝐍𝐆 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌         𝐓Ạ𝐈 𝐌𝐍 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇✨

✨ĐẠ𝐈 𝐁𝐈Ể𝐔 𝐋Ớ𝐏 𝐓Ậ𝐏 𝐇𝐔Ấ𝐍 𝐂Ủ𝐀 𝐒Ở 𝐆𝐃&Đ𝐓 𝐃Ự 𝐇𝐎Ạ𝐓 ĐỘ𝐍𝐆 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐓Ạ𝐈 𝐌𝐍 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇✨

✨ĐẠ𝐈 𝐁𝐈Ể𝐔 𝐋Ớ𝐏 𝐓Ậ𝐏 𝐇𝐔Ấ𝐍 𝐂Ủ𝐀 𝐒Ở 𝐆𝐃&Đ𝐓 𝐃Ự 𝐇𝐎Ạ𝐓 ĐỘ𝐍𝐆 𝐆𝐈Á𝐎 𝐃Ụ𝐂 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐓Ạ𝐈 𝐌𝐍 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇✨ ✨☀️✨
𝐍ữ 𝐜á𝐧 𝐛ộ, 𝐪𝐮ả𝐧 𝐥ý, 𝐧𝐡à 𝐠𝐢á𝐨 𝐭𝐢ê𝐮 𝐛𝐢ể𝐮 𝐧𝐠à𝐧𝐡 𝐆𝐢á𝐨 𝐝ụ𝐜 𝐯à Đà𝐨 𝐭ạ𝐨 𝐥ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝐈𝐈𝐈 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐          🌟🌟🏆🌟🌟

𝐍ữ 𝐜á𝐧 𝐛ộ, 𝐪𝐮ả𝐧 𝐥ý, 𝐧𝐡à 𝐠𝐢á𝐨 𝐭𝐢ê𝐮 𝐛𝐢ể𝐮 𝐧𝐠à𝐧𝐡 𝐆𝐢á𝐨 𝐝ụ𝐜 𝐯à Đà𝐨 𝐭ạ𝐨 𝐥ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝐈𝐈𝐈 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐 🌟🌟🏆🌟🌟

𝐍ữ 𝐜á𝐧 𝐛ộ, 𝐪𝐮ả𝐧 𝐥ý, 𝐧𝐡à 𝐠𝐢á𝐨 𝐭𝐢ê𝐮 𝐛𝐢ể𝐮 𝐧𝐠à𝐧𝐡 𝐆𝐢á𝐨 𝐝ụ𝐜 𝐯à Đà𝐨 𝐭ạ𝐨 𝐥ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝐈𝐈𝐈 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐                    🌟🌟🏆🌟🌟
𝐇Ộ𝐈 𝐍𝐆𝐇Ị 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐋𝐀𝐎 ĐỘ𝐍𝐆         𝐍Ă𝐌 𝐇Ọ𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟑           🌟🌟🌟🌟🌟🌟

𝐇Ộ𝐈 𝐍𝐆𝐇Ị 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐋𝐀𝐎 ĐỘ𝐍𝐆 𝐍Ă𝐌 𝐇Ọ𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟑 🌟🌟🌟🌟🌟🌟

𝐇Ộ𝐈 𝐍𝐆𝐇Ị 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐋𝐀𝐎 ĐỘ𝐍𝐆 𝐍Ă𝐌 𝐇Ọ𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟑 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 📄 Thực hiện Công văn số 2955/UBND-NV Ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND thành phố Sơn La. Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Người lao động năm học 2022- 2023. 💥 Chiều nay ngày 15/10/2022 Trường mầm non Ngọc Linh đã tổ chức thành ...
✨𝐇Ộ𝐈 𝐓𝐇𝐈      𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑Í 𝐋Ớ𝐏 𝐇Ọ𝐂 𝐓𝐇Â𝐍 𝐓𝐇𝐈Ệ𝐍✨

✨𝐇Ộ𝐈 𝐓𝐇𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑Í 𝐋Ớ𝐏 𝐇Ọ𝐂 𝐓𝐇Â𝐍 𝐓𝐇𝐈Ệ𝐍✨

🌈🏡Trang trí trường lớp là một việc không thể thiếu trong hoạt động ở trường mầm non.                        ✨🌟✨🍀 Không chỉ là sáng tạo ra những ý tưởng đẹp, những góc xinh xắn mà các cô còn gửi vào đó cả tấm lòng của mình với bao nhiêu buổi trưa miệt mài không ngủ, là những chi tiết nho nhỏ để giúp ...
𝐁𝐀𝐍 𝐆𝐈Á𝐌 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐃Ự 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐓𝐇ƯỞ𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐎 𝐐𝐔Ý 𝐂Ủ𝐀 𝐂𝐇Ủ 𝐓Ị𝐂𝐇 𝐔𝐁𝐍𝐃   𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐏𝐇Ố 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀             🌟🌟🌟🌟🌟

𝐁𝐀𝐍 𝐆𝐈Á𝐌 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐃Ự 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐓𝐇ƯỞ𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐎 𝐐𝐔Ý 𝐂Ủ𝐀 𝐂𝐇Ủ 𝐓Ị𝐂𝐇 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐏𝐇Ố 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 🌟🌟🌟🌟🌟

𝐁𝐀𝐍 𝐆𝐈Á𝐌 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐃Ự 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐓𝐇ƯỞ𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐎 𝐐𝐔Ý 𝐂Ủ𝐀 𝐂𝐇Ủ 𝐓Ị𝐂𝐇 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐏𝐇Ố 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 🌟🌟🌟🌟🌟 ✨Trước thềm Khai giảng năm học mới, sáng nay ngày 26/8/2022, tại Hội trường TP Sơn La đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học ngành giáo dục TP năm 2021-2022, triển kgai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tại ...