Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Năm 2024 : 1.028
𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝐌Ầ𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐓Ổ 𝐂𝐇Ứ𝐂 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 ĐẠ𝐈 𝐇Ộ𝐈 𝐂Ô𝐍𝐆 Đ𝐎À𝐍 𝐂Ơ 𝐒Ở, 𝐍𝐇𝐈Ệ𝐌 𝐊Ì 𝟐𝟎𝟐𝟑. - 𝟐𝟎𝟐𝟖

𝐓𝐑ƯỜ𝐍𝐆 𝐌Ầ𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐓Ổ 𝐂𝐇Ứ𝐂 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 ĐẠ𝐈 𝐇Ộ𝐈 𝐂Ô𝐍𝐆 Đ𝐎À𝐍 𝐂Ơ 𝐒Ở, 𝐍𝐇𝐈Ệ𝐌 𝐊Ì 𝟐𝟎𝟐𝟑. - 𝟐𝟎𝟐𝟖

Sáng  ngày 1/4/2023, Công đoàn Trường mầm non Ngọc Linh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Thị Thu Thuỷ -TUV- Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; đồng chí Nguyễn Hải Quy đại diện Công ty cổ phần trường MN Ngọc Linh, đồng chí Đinh ...
𝐁Ộ 𝐒Ả𝐍 𝐏𝐇Ẩ𝐌 “Ô 𝐂Ử𝐀 𝐁Í 𝐌Ậ𝐓” ĐẠ𝐓 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐍𝐇Ì 𝐇Ộ𝐈 𝐓𝐇𝐈 “𝐓𝐇𝐈Ế𝐓 𝐊Ế ĐỒ 𝐃Ù𝐍𝐆 ĐỒ 𝐂𝐇Ơ𝐈 𝐃Ạ𝐘 𝐇Ọ𝐂 𝐌Ầ𝐌 𝐍𝐎𝐍” 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 𝐋Ầ𝐍 𝐓𝐇Ứ 𝐈

𝐁Ộ 𝐒Ả𝐍 𝐏𝐇Ẩ𝐌 “Ô 𝐂Ử𝐀 𝐁Í 𝐌Ậ𝐓” ĐẠ𝐓 𝐆𝐈Ả𝐈 𝐍𝐇Ì 𝐇Ộ𝐈 𝐓𝐇𝐈 “𝐓𝐇𝐈Ế𝐓 𝐊Ế ĐỒ 𝐃Ù𝐍𝐆 ĐỒ 𝐂𝐇Ơ𝐈 𝐃Ạ𝐘 𝐇Ọ𝐂 𝐌Ầ𝐌 𝐍𝐎𝐍” 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐒Ơ𝐍 𝐋𝐀 𝐋Ầ𝐍 𝐓𝐇Ứ 𝐈

Ngày 30/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng kết Hội thi thiết kế đồ dùng, đồ chơi dạy học mầm non cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2022-2023 và sơ kết 2 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025.
𝐍ữ 𝐜á𝐧 𝐛ộ, 𝐪𝐮ả𝐧 𝐥ý, 𝐧𝐡à 𝐠𝐢á𝐨 𝐭𝐢ê𝐮 𝐛𝐢ể𝐮 𝐧𝐠à𝐧𝐡 𝐆𝐢á𝐨 𝐝ụ𝐜 𝐯à Đà𝐨 𝐭ạ𝐨 𝐥ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝐈𝐈𝐈 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐          🌟🌟🏆🌟🌟

𝐍ữ 𝐜á𝐧 𝐛ộ, 𝐪𝐮ả𝐧 𝐥ý, 𝐧𝐡à 𝐠𝐢á𝐨 𝐭𝐢ê𝐮 𝐛𝐢ể𝐮 𝐧𝐠à𝐧𝐡 𝐆𝐢á𝐨 𝐝ụ𝐜 𝐯à Đà𝐨 𝐭ạ𝐨 𝐥ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝐈𝐈𝐈 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐 🌟🌟🏆🌟🌟

𝐍ữ 𝐜á𝐧 𝐛ộ, 𝐪𝐮ả𝐧 𝐥ý, 𝐧𝐡à 𝐠𝐢á𝐨 𝐭𝐢ê𝐮 𝐛𝐢ể𝐮 𝐧𝐠à𝐧𝐡 𝐆𝐢á𝐨 𝐝ụ𝐜 𝐯à Đà𝐨 𝐭ạ𝐨 𝐥ầ𝐧 𝐭𝐡ứ 𝐈𝐈𝐈 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐                    🌟🌟🏆🌟🌟