Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 3
Năm 2022 : 1.050
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế Hoạch Tuyển Sinh Lớp 6 THCS Nguyễn Khuyến Năm Học 2018 - 2019

       

                       

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019

 

Căn cứ Công văn số 696/SGDĐT-KT&KĐ ngày 10/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Khánh Hòa về việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019

Căn cứ công văn số 785/KH-GDĐT ngày 21/6/2018 của Phòng GDĐT Nha Trang

Trường THCS Nguyễn Khuyến xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018- 2019 như sau:

I. Đối tượng và nguyên tắc xét tuyển

- Tất cả các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học nằm trong độ tuổi qui định là 11 tuổi đều được xét tuyển vào học lớp 6 hệ công lập.

          - Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.  

- Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học phải có đầy đủ thủ tục theo qui định.

- Tuyến tuyển sinh được phân theo địa bàn xã, phường theo quy định và theo tình hình thực tế, hướng dẫn và xét duyệt của Phòng GDĐT thành phố Nha Trang qui định số lượng tuyển sinh , nhằm thu hút hết học sinh ra lớp, đảm bảo biên chế đã giao.

II. Phân công thực hiện

  1. Hiệu trưởng

- Phụ trách chung, tổ chức  xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Phòng GDĐT Nha Trang.

- Lập danh sách Hội đồng (HĐ) tuyển sinh của trường, trình Phòng GDĐT ban hành quyết định. HĐ tuyển sinh gồm có: Chủ tịch HĐ: Hiệu trưởng; Phó chủ tịch HĐ: Phó Hiệu trưởng; Thư ký: Thư ký hội đồng nhà trường; Ủy viên: Các tổ trưởng chuyên môn, Trưởng ban thanh tra nhân dân, văn thư. (Lập thành 03 bản theo mẫu đính kèm, gửi về Phòng GDĐT trước ngày 22/6/2018).

- Phân công nhiệm vụ thành viên HĐ tuyển sinh thực hiện đúng thời gian theo quy định.

- Tổ chức HĐ tuyển sinh trường: họp xét danh sách tuyển sinh 6 trình Phòng GDĐT xét duyệt.

- Tham gia xét duyệt danh sách tuyển sinh 6 của Phòng GDĐT Nha Trang.

2. Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác tổ chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ học sinh dự tuyển 6 từ các trường tiểu học theo đúng quy định.

- Tập hợp toàn bộ hồ sơ hợp lệ của học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học bao gồm: Học bạ bản chính (có xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học); Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Bản photocopy hộ khẩu thường trú, tạm trú cả gia đình trước ngày 30/4/2018. Nếu có hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu Trường TH xác minh và nộp lại đúng thời gian tuyển sinh theo quy định.

- Tổ chức cho Thư ký, Văn thư  tổng hợp lập danh sách học sinh theo từng  trường theo Mẫu hướng dẫn  thành 03 bản, tham gia họp xét HĐ tuyển sinh trường để nộp kết quả về Phòng xét duyệt.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh:

          - Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển từ các trường Tiểu học hoặc Phòng GDĐT chuyển đến; có biên bản giao nhận cụ thể, hồ sơ nào không hợp lệ thì trả lại để tiếp tục hoàn chỉnh và gởi lại trước ngày 07/7/2018.

- Xét tuyển theo qui định hiện hành (có biên bản xét tuyển).

- Đối với những hồ sơ dự tuyển không thuộc tuyến tuyển sinh của trường, HĐ tuyển sinh tiến hành họp xét (thể hiện qua biên bản của HĐ), đảm bảo công khai; minh bạch. Sau đó tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GDĐT phê duyệt.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh và lập danh sách học sinh được xét tuyển về Phòng GDĐT theo các mẫu qui định.

- Công bố kết quả xét tuyển sau khi được Phòng GDĐT phê duyệt.          - Được sử dụng con dấu nhà trường ở các văn bản của HĐ tuyển sinh; đề nghị khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật cá nhân, tổ chức có thành tích hoặc vi phạm qui chế tuyển sinh.

III. Thời gian và nội dung công việc thực hiện           - Gửi Tờ trình thành lập Hội đồng (HĐ) tuyển sinh của trường về  Phòng GDĐT trước ngày 22/6/2018. Chủ tịch HĐ phân công trách nhiệm cho từng thành viên (có biên bản), cử người trực để tiếp nhận hồ sơ, danh sách học sinh dự tuyển từ các trường Tiểu học chuyển qua từ ngày 02/7/2018 cho đến hết ngày 07/7/2018, tiến hành xét tuyển theo qui định: 8h00 sáng thứ 3, ngày 10/7/2018 và lập danh sách đề nghị công nhận kết quả xét tuyển theo Mẫu 2 (03 bản, khổ giấy A4 in theo chiều ngang, Font: Times New Roman, cỡ chữ 13), (theo lịch kiểm tra và duyệt kết quả xét tuyển).

- Báo cáo số liệu tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 về Phòng GDĐT theo Mẫu 3 trước 17 giờ 00 ngày 10/7/2018 tại tổ GD THCS  (Thầy Lâm nhận).

- Căn cứ danh sách xét tuyển đã được phê duyệt, huy động 100% học sinh vào học lớp 6 ở các trường công lập và các lớp phổ cập THCS. Đối với những học sinh không nhập học lớp 6 sau khi nhà trường đã vận động ra lớp thì Văn thư có nhiệm vụ bảo quản và trả lại hồ sơ cho trường Tiểu học (có biên bản bàn giao) trước tháng 10/2018, đồng thời Hiệu trưởng thông báo cho UBND xã, phường nơi học sinh cư trú để huy động ra lớp phổ cập THCS.

1. Lịch kiểm tra và duyệt kết quả xét tuyển tại Phòng GDĐT

- 8h00, sáng thứ sáu, ngày 13/7/2018

                        -- Chủ tịch HĐ, Thư ký và Văn thư tham gia xét duyệt kết quả xét tuyển tại PGD.         

 2. Lịch công tác xét tuyển vào lớp 6 năm học 2018-2019

Nội dung công việc

Ngày, giờ

(thời gian chậm nhất để thực hiện)

Hiệu trưởng triển khai lập kế hoạch, tờ trình,gửi danh sách HĐ tuyển sinh về Phòng GDĐT.

Trước 22/6/2018

Hiệu trưởng họp Phòng GDĐT công tác tuyển sinh 6

7 giờ 45 ngày 22/6/2018 tại Phòng GDĐT

HĐ tuyển sinh tiếp nhận và kiểm tra

2/7/2018 – 6/7/2018

Tổ chức họp xét duyệt tại trường

Trước 16 giờ 00 ngày 10/7/2018

Gửi báo cáo nhanh (Mẫu 3) cho Phòng GDĐT

            Trước 17h00 ngày 10/7/2018

Xét duyệt kết quả tại Phòng GDĐT

8h00, sáng thứ sáu, ngày 13/7/2018

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Nha Trang

- Lưu: VT.

 

 

 

                                                 

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

        Nguyễn Ngọc Đăng Thạch


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip