GIỚI THIỆU CHUNG

 

Địa chỉ:  2/11 Ngô Đến - Phương Mai - Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa

    - Điện thoại: 02586251655

Trường THCS Nguyễn Khuyến thuộc địa bàn phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Trường được thành lập từ năm 1951, trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử trường đã nhiều lần thay đổi tên, từ năm 1951– 1953: Trường sơ cấp Cù Lao; từ năm 1954 – 1975: Trường Tiểu học Cù lao sau đó đổi thành Trường Tiểu học Cộng đồng Cù lao; từ năm 1975 – 1989: Trường cấp 1 Vĩnh Phước sau đó đổi thành Trường cấp 1,2 Vĩnh Phước; từ năm 1989 – 1995: Trường PTCS Vĩnh Phước; từ năm 1995 đến nay đổi thành trường THCS Nguyễn Khuyến. 

Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2001- 2010) vào tháng 10 năm 2005 và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 ( năm 2011- 2015) vào tháng 05 năm 2011, và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 3 (năm 2016- 2020) vào tháng 10 năm 2016 và tiếp tục công nhận trường chuẩn Quốc gia giai đoạn tiếp theo. 

Trong năm năm qua, nhà trường đã có nhiều chuyển biến trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, chất lượng đào tạo được nâng cao, tỷ lệ lên lớp thẳng hàng năm tăng, tỷ lệ học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp THCS hàng năm từ 99% trở lên. Trong 5 năm qua nhà trường liên tục có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh, tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp và các hội thi văn hóa, văn nghệ đạt nhiều huy chương.

   Những thành tích đã đạt được những năm gần đây:

   - Từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2019 - 2020, nhà trường  được công nhận Tập thể Lao động tiên tiến. Năm 2020-2021, nhà trường được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

   - Cảnh quan sư phạm luôn được tôn tạo, đảm bảo các yêu cầu của phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

   - Chi bộ nhà trường liên tiếp các năm đều đạt Chi bộ hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ và các đoàn thể đã lãnh đạo, tư vấn có hiệu quả, vì thế nhà trường đã gặt hái được những thành công nhất định, chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện, các phong trào thi đua ngày càng phát huy tác dụng, từ đó nâng cao uy tín nhà trường và sự tín nhiệm của nhân dân địa phương. 

                                                                                     Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Khuyến