Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 11 : 163
Năm 2023 : 1.845
Văn bản liên quan

Cv 1688/HDLT-BHXH-SGDĐT ngày 18/8/2023 

Hướng dẫn v/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV triển khai thực hiện nghị quyết 12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa v/v Quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở gd mầm non và cơ sở GDPT Công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND).

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip