Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Xuân Hải

 

Năng động, yêu nghề, sáng tạo, chuẩn mực, có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm giáo dục mầm non. Tốt nghiệp các trường sư phạm : Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành mầm non.

Giáo viên được đào tạo chuyên sâu về chương trình, phương pháp giáo dục Mầm non mới.
Giáo viên thiết kế các hoạt động học tập lôi cuốn, đồng thời luôn chú ý đến nhu cầu và tính cách của từng trẻ. 

Cô và trẻ trong một giờ học của lớp Nhà trẻ 24- 36 tháng

Giáo viên trong Ngày Hội đến trường của bé

Cô và trẻ trong một hoạt động

Nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, mời các chuyên gia đầu ngành về giảng dạy.
Đội ngũ quản lý: 30 người
Hiệu trưởng :    1- Bà Đặng Thị Huệ
Phó Hiệu trưởng: 2- Bà Nguyễn Thị Linh- Trần Thị Hồng Thuận
Giáo viên: 18
Nhân viên kế toán: 1
Nhân viên y tế: 1
Nhân viên nuôi dưỡng: 6
Nhân viên bảo vệ: 1