Trường Mầm non Xuân Phổ

Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
mnxuanpho2016@gmail.com

Dấu * là phần không được để trống
Thông báo

Thời tiết đã chuyển mùa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, đề nghị quý bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường phải mặc áo quần đủ ấm và đeo tất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ giúp trẻ học tập tốt.