TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ MẦM NON GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng toàn diện bộ giáo dục đào tạo đã có chương trình về các hoạt động hàng ngày cho trẻ. hoạt động nào cũng quan trọng, nhưng trong đó hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo, bởi trẻ học bằng chơi, chơi mà học" Thông qua vui chơi trẻ phát triển toàn diện đó là:đức,trí, mỹ, thể lực và lao động vì:

Chơi là phương tiện giáo dục đạo đức, chơi giúp trẻ điều khiển, điều chỉnh các hành vi của mình

Chơi là phương tiện phát triển trí tuệ, khi chơi vốn hiểu biết của trẻ được mở rộng, các giác quan được rèn luyện,ngôn ngữ được phát triển,các thao trí tuệ cũng được phát triển

Chơi là phương tiện giáo dục thể chất vì chơi đem lại cho trẻ niềm vui lớn, tăng cường hoạt động các giác quan trong cơ thể, chơi cũng làm cho các giác quan tinh nhanh hơn

Chơi cũng là phương tiện giáo dục thẩm mỹ và các kỹ năng lao dộng đơn giản, hành vi chơi đẹp, cử chỉ đẹp

Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo nên giáo viên mầm non cần tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi nhiều, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm. Khi vui chơi trẻ được đống vai người lớn như bác xây dựng, cô bán hàn, chị mua hàng, bác sỹ, bệnh nhân Bác sỹ ân cần, nhẹ nhàng khi khám bệnh, dặn dò bệnh nhân, còn bệnh nhân thực hiện theo lời dặn của bác sỹ. Qua những lời đối thoại giữa bác sỹ và bệnh nhân hình thành cho trẻ cách giao tiếp và kỹ năng sống có văn hóa tốt