Được sự nhất trí của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, BGH nhà trường phối hợp với cty TNHH TM và DV New Sun tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống xâm hại tình dục cho các em nữ sinh

Được sự nhất trí của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, BGH nhà trường phối hợp với cty TNHH TM và DV New Sun tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống xâm hại tình dục cho các em nữ sinh