Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Vẽ máy bay (16/12) Hằng
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
  Vẽ máy bay
 • Xác định trái, phải, trước, sau của đối tượng (12/11) HẰNG
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xác định các phía
 • Trò chuyện về PTGT đường thủy (7/12) TƯƠI
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bật tách khép chân qua 7 ô (24/11) NHIÊN
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ném trúng đích thẳng đứng (12/3) TƯƠI
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ném trúng đích thẳng đứng
 • Hát mùa xuân đến rồi (3/2) NHIÊN
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hát mùa xuân đến rồi
 • Hát cho tôi đi làm mưa với (13/1) HẰNG
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hát cho tôi đi làm mưa với
 • Đém đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4 (15/4) như
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đếm đến 4
 • Bật xa 10-15cm (5/2) DIỆP
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bật xa 10-15cm
 • Hát em bé tập nói (5/5) DIỆP
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hát em bs tập nói
 • Tô màu đèn giao thông (30/12) PHẤN
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tô màu đèn giao thông
 • Hát nhớ giọng hát Bác Hồ (6/5) LÝ
  | Trường Mẫu giáo Vị Bình | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nhớ giọng hát Bác Hồ