• Ngô Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   0382939225
 • Lưu A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn
 • Tran A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0935.077000
  • Email:
   trana.truong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0382939701
  • Email:
   phuwowngmgvd1983@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội