Chuyên đề “ tự soi, tự sửa” là nội dung quan trọng trong việc tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “ tự dễn biến”, “tự chuyến hóa”    

Chính đốn Đảng là để cán bộ, đảng viên khi gặp khó khăn thì củng cố quan điểm, lập trường, tư tưởng, bình tĩnh sáng suốt, không bi quan, không chủ quan, tự mãn. Chính đốn, xây dựng Đảng là để khắc phục những thiếu sót,   khuyết điểm, làm cho Đảng mạnh lên

Để làm tốt công tác “tự soi”, tự sửa” trước hết các đồng chí trong ban chấp          hành chi ủy, ban giám hiệu nhà trường, ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là những người tiên phong, mẫu mực, trong mọi hoạt động,trong mọi lĩnh vực  

     Công tác “tự soi”, tự sửa” soi là nhìn lại tư tưởng, đạo đức lối sống, quan điểm, hành động việc làm, lời nói... của bản thân cá nhân, tập thể chi bộ mình, những gì ưu thì phát huy, những gì tồn tại thi mình sửa, sửa mỗi ngày một ít để rồi dần dần hoàn thiện mình 

      Hội nghị cùng nhau nhìn lại những kết quả đã đạt được và chỉ ra những  hạn chế đang mắc phải, với quan điểm cùng nhau vượt qua, cùng nhau tiến bộ Để làm tốt công tác “tự soi”, “ tự sửa”

      Đối với tư tưởng chính trị: Chúng ta nghiêm túc thực hiện đúng và đủ nghị quyết các cấp ủy Đảng đề ra, kiên định với lý tưởng của Đảng, lấy tư tưởng, đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động

Đôí với nhiệm vụ chuyên môn: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, mục tiêu, nội dung chương trình của từng năm học, từng hoạt động

      Đối với đồng nghiệp: Bình đẳng trên cơ sở yêu thương tôn trọng và trung thực với nhau, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

      Đối với trẻ:Yêu thương gần gũi công bằng với mọi trẻ và tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ

      Đối với phụ huynh: Gần gũi, gắn kết, chia sẻ để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ

      Đồng chí phó bí thư đảng ủy về dự hội nghi, nhận xét chi bộ có nhiều thành tích tốt, đoàn kết. Đồng thời chỉ đạo chi bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh

 

 

Đồng chí Bí thư chi bộ khai mạc hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư chi bộ báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề tự soi tự sửa

Đồng chí Chủ tịch công đoàn tham luận về hội nghị

Đồng chí tổ Trưởng chuyên môn tham luận về hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu và chỉ đạo hội nghị