Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: 132 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì
Điện thoại: 02438622977
 • Phạm Thị Lê Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0912395886
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • LƯƠNG THỊ XUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0932238969
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn