Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: 132 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì
Điện thoại: 02438622977
Thông tin chi tiết:
LƯƠNG THỊ XUÂN
Hiệu trưởng LƯƠNG THỊ XUÂN
Ngày tháng năm sinh 12/08/1972
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Thanh Đàm Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nôi
Điện thoại 0932238969
Email nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách