PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel kính mong Quý vị cùng đánh giá chất lượng dịch vụ giải pháp giáo dục của chúng tôi bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát dưới đây. Sự hợp tác của Quý vị sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Quý vị về sản phẩm, dịch vụ.

Mẫu giao diện

Thiết kế website trường học

Danh sách các mẫu thiết kế website chuyên ngành giáo dục đào tạo: