Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái về việc đưa trung tâm hành chính công của tỉnh vào hoạt động từ ngày 05/6/2018.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái

Vì vậy, mọi hoạt động có liên quan đến việc giải quyết 41 thủ tục hành chính của ngành GD&ĐT từ ngày 05/6/2018 được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (Địa chỉ: Trong khu nhà của Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, km 5 đối diện quảng trường 19-8. Có danh mục 41 thủ tục hành chính kèm theo).

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho công chức, viên chức và người lao động, các em học sinh được biết để liên hệ công tác.

Dưới đây là danh mục 41 thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo:

 1. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
 2. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
 3. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
 4. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (đối với tỉnh)
 5. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
 6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
 7. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
 8. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
 9. Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
 10. Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
 11. Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
 12. Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên
 13. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
 14. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
 15. Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
 16. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
 17. Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
 18. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
 19. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
 20. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
 21. Giải thể trường trung học phổ thông
 22. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
 23. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
 24. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
 25. Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 26. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
 27. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
 28. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
 29. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
 30. Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
 31. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
 32. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
 33. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
 34. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với trung học phổ
 35. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
 36. Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
 37. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
 38. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
 39. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
 40. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
 41. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều