Bài nói chuyện của giáo sư Hoàng Chí Bảo về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 16/3, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo -  Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giới thiệu nội dung chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vào sự kiện Bác Hồ lên thăm Yên Bái năm 1958 và lời Bác đã căn dặn nhân dân Yên Bái về tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, thực hành tiết kiệm, từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía bắc…; việc học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Hồ Chí Minh, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đề cao, đôi khi mang tính quyết định đến hiệu quả công việc. Phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng đắn là phải kết hợp thống nhất giữa cách làm việc dân chủ, tập thể với tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể, kịp thời đưa ra những quyết định đúng.

Trong những thời điểm quyết định, người lãnh đạo, quản lý phải dám nghĩ, dám làm, dám quyết… Người lãnh đạo phải có sự thống nhất giữa tính Đảng, tính nguyên tắc cao, tính năng động, sáng tạo, sự nhạy cảm với cái mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, điều chủ chốt trong phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo là phải: “Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì nhân dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”…

Chúng tôi đã xây dựng 3 videos về bài nói chuyện của Giáo sư:

  1. Video Clip 1 (45 phút) - Click để xem chi tiết

  2. Video Clip 2 (30 phút) - Click để xem chi tiết

  3. Full bài nói chuyện của Giáo sư (2h58') - Click để xem chi tiết

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 02 : 40
Năm 2019 : 82