Công văn về việc điều chỉnh lịch duyệt tuyển sinh THPT năm học 2018-2019