Tuesday, 11/05/2021 - 08:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Phước An
 • THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/02/2021)
  | Trường Tiểu học Phước An | 11 lượt tải | 5 file đính kèm
 • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/09/2020)
  | Trường Tiểu học Phước An | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/5/2020)
  | Trường Tiểu học Phước An | 50 lượt tải | 5 file đính kèm
  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/5/2020)
 • THỜI KHÓA BIỂU TÁCH LỚP (SAU DỊCH) - NĂM HỌC 2019 - 2020
  | Trường Tiểu học Phước An | 41 lượt tải | 5 file đính kèm
  THỜI KHÓA BIỂU TÁCH LỚP (SAU DỊCH) - NĂM HỌC 2019 - 2020
 • THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN (2019-2020)
  | Trường Tiểu học Phước An | 26 lượt tải | 5 file đính kèm
  THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN (2019-2020)
 • THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
  | Trường Tiểu học Phước An | 45 lượt tải | 5 file đính kèm