Địa chỉ: Số 233 Ba Cu, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.858.017
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Email:
   nguyenhoavt0389@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   phuonghong.8992@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học mầm non
 • Mai Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng 4-5 tuổi
  • Email:
   hoamaivt1980@gmail.com
 • Phan Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   phanhuong223@gmail.com
 • Phạm Thị Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng bán trú
  • Email:
   phungvungtau@gmail.com