Bố mẹ tham khảo những nguyên tắc khi cho con đi nhà trẻ sớm để con hòa nhập và luôn cảm thấy được an toàn, được yêu thương, được gắn bó với cha mẹ, gia đình.