DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN GIÁO VIÊN

 

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN GIÁO VIÊN

TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN

STT

HỌ VÀ TÊN

Ghi chú

1

Lê Thị

Châu

 

2

Trịnh Thị

Duyên

 

3

Nguyễn Văn

Đẳng

  Uỷ viên

4

Nguyễn Thị Châu

Giang

 

5

Hoàng Thị

Hằng

 

6

Phan Thị

Hiền

 

7

Nguyễn Hải Diệu

Khánh

 

8

Phan Văn

Lộc

 Bí thư

9

Nguyễn Thị

Ly

 

10

Đoàn Thị Minh

Ngọc

 

11

Phan Thị Khánh

Nguyên

 

12

Nguyễn Thị Thùy

Nhung

 

13

Tôn Thất

Quang

 Uỷ viên

14

Nguyễn Thị

Thảo

 

15

Nguyễn Thị Thùy

Trang

 

16

Trần Thị Mộng

Trúc

Phó bí thư 

17

Hà Ngọc Phương

Uyên

 

18

Trương Thị Phương

Thảo

 

19

Trần Quang

Hiền

 Uỷ viên 

20

Hoàng Thị Hoài

Phương