BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP HUẾ

CĐCS THCS TRẦN CAO VÂN

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 NHIỆM KỲ 2012-2017

STT

HỌ  VÀ TÊN

Năm sinh

Chức vụ chuyên môn

Chức vụ

Công đoàn

Đảng viên

Nữ

Trình độ

Chính trị

CM, NV

1

Trần Lan Phương

1969

Phó HT

Chủ tịch CĐ

X

X

Trung cấp CT

ĐHSP

2

Nguyễn Tiến Mạnh

1977

TPCM

Phó chủ tịch CĐ

X

 

Sơ cấp

ĐHSP

3

Nguyễn Mỹ Lan Hương

1961

TPCM

UVBCHCĐ - Kế toán CĐ

 

X

 

ĐHSP

4

Nguyễn Thị Bích Chi

1962

TPCM

UVBCHCĐ - Thủ quỹ CĐ

X

X

Sơ cấp

ĐHSP

5

Lê Thị Phước Duyên

1968

TPCM

UVBCHCĐ 

 

X

 

ĐHSP

6

Trần Thị Thanh Phúc

1976

TPCM

UVBCHCĐ - Phụ trách nữ công, Văn nghệ

X

X

Sơ cấp

ĐHSP

7

Nguyễn Đình Huy

1982

TPCM

UVBCHCĐ - Phụ trách thể thao

 

 

 

ĐHTH