• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
“Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trên cơ sở nghiên cứu bài học”
       Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường, kế hoạch triển khai chuyên đề chuyên môn năm học 2017 – 2018. Ngày 25/01/2018, tổ khối 5 trường Tiểu học Minh Quang tổ chức chuyên đề chuyên môn “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trên cơ sở nghiên cứu bài học”. Đây là một hoạt động quan trọng triển khai cách thức tổ chức một buổi sinh hoạt ...
> Xem chi tiết