Lịch công tác tuần của Trường TH Trường Xuân 2Thời gian: 28/08/2017-01/09/2017