Treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động