QĐND Online - Sáng 9-11, Đảng uỷ Sư đoàn 324, Quân khu 4 tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2015 cho 78 quần chúng ưu tú là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ được lựa chọn, giới thiệu từ các chi bộ, Đảng bộ bộ phận khối cơ quan Sư đoàn, các tiểu đoàn trực thuộc...

QĐND Online - Sáng 9-11, Đảng uỷ Sư đoàn 324, Quân khu 4 tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2015 cho 78 quần chúng ưu tú là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ được lựa chọn, giới thiệu từ các chi bộ, đảng bộ, bộ phận khối cơ quan sư đoàn, các tiểu đoàn trực thuộc.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học các nội dung theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011); một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, lớp học còn có các hoạt động như: Học viên dâng hương báo công các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Sư đoàn, tập bài hát Quốc tế ca; ghi lý lịch người xin vào Đảng.

Theo kết hoạch, lớp học sẽ tổ chức bế mạc vào ngày 12-11.