Thiet Ke Bai Giang Vat Ly Lop 6 (NXB Dai Hoc Quoc Gia 2002) - Nguyen My Hao, 125 Trang.pdfGiai Bai Tap Vat Ly 6 (NXB Dai Hoc Quoc Gia 2010) - Vu Thi Phat Minh, 172 Trang.pdfBoi Duong Nang Luc Tu Hoc Vat Ly 6 (NXB Dai Hoc Quoc Gia 2010) - Dang Duc Trong, 162 Trang.pdf