Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Lợi

Xã Tân Lợi,Hớn Quản,Bình Phước
02716234567
thcstanloihq@edu.viettel.vn