A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM 2020-2021

(GVCN NHẬN VÀ PHÁT CHO HS ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THEO DANH SÁCH)

DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2020-2021
STTHỌ VÀ TÊNLỚPDANH HIỆUSỐ TIỀN/SỐ VỞ
1Nguyễn Thạch Ngôn9AXS toàn trường300.000đ
2Nguyễn Lê Vân Như9AXS khối 9200,000đ
3Nguyễn Bảo Đăng8AXS khối 8200,000đ
4Nguyễn Thị Bích Hồng7AXS khối 7200,000đ
5Đỗ Kim Ngân6AXS khối 6200,000đ
HỌC SINH GIỎI 195 HS
1ĐINH THỊ NGỌC BÍCH6AHs Giỏi20 quyển
2LÊ NGỌC BẢO CHÂU6AHs Giỏi20 quyển
3BÙI MẠNH CƯỜNG6AHs Giỏi20 quyển
4NGUYỄN THÙY MỴ DUNG6AHs Giỏi20 quyển
5NGUYỄN HIỂU ĐỒNG6AHs Giỏi20 quyển
6HOÀNG MINH HIẾU6AHs Giỏi20 quyển
7VÕ THỊ  BÍCH HOÀ6AHs Giỏi20 quyển
8NGUYỄN MINH HƯNG6AHs Giỏi20 quyển
9NGUYỄN TẤN KHANG6AHs Giỏi20 quyển
10HỒ NGUYỄN GIA LINH6AHs Giỏi20 quyển
11PHẠM MAI LINH6AHs Giỏi20 quyển
12NGUYỄN PHI LỚP6AHs Giỏi20 quyển
13LÊ PHƯƠNG THẢO MY6AHs Giỏi20 quyển
14DƯƠNG GIA  NGÂN6AHs Giỏi20 quyển
15ĐỖ KIM NGÂN6AHs Giỏi20 quyển
16LÊ NGUYỄN KHÁNH NGỌC6AHs Giỏi20 quyển
17LÊ THỊ THU NGỌC6AHs Giỏi20 quyển
18HUỲNH TẤN NGUYÊN6AHs Giỏi20 quyển
19NGUYỄN HẢI PHÚ6AHs Giỏi20 quyển
20NGUYỄN THU THẢO6AHs Giỏi20 quyển
21NGUYỄN THỊ ANH THƯ6AHs Giỏi20 quyển
22TRẦN HỒNG TUYẾT TIÊN6AHs Giỏi20 quyển
23BÙI MINH THÀNH  TÍN6AHs Giỏi20 quyển
24ĐÀM THỊ QUỲNH TRÂN6AHs Giỏi20 quyển
25NGUYỄN QUỐC  VĂN6AHs Giỏi20 quyển
26NGUYỄN THIỀU BẢO VY6AHs Giỏi20 quyển
27ĐINH LÊ NGỌC ÁNH6CHs Giỏi20 quyển
28PHẠM THỊ TRÚC DIỄM6CHs Giỏi20 quyển
29PHAN THỊ BÍCH MY6CHs Giỏi20 quyển
30NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ6CHs Giỏi20 quyển
31NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG6CHs Giỏi20 quyển
32NGUYỄN THỊ MINH SANG6CHs Giỏi20 quyển
33LÊ HOÀI BẢO THI6CHs Giỏi20 quyển
34ĐẶNG HOÀNG BẢO TRÂN6CHs Giỏi20 quyển
35TRÀ HOÀNG KHÁNH VĂN6CHs Giỏi20 quyển
36NGUYỄN THỊ NHƯ Ý6CHs Giỏi20 quyển
37LÊ HUỲNH TRUNG HIẾU6DHs Giỏi20 quyển
38LÊ NGUYỄN KHÁNH LY6DHs Giỏi20 quyển
39NGUYỄN THỊ CẨM NHIÊN6DHs Giỏi20 quyển
40DƯƠNG NGỌC  ĐOAN6EHs Giỏi20 quyển
41NGUYỄN NGỌC HÂN6EHs Giỏi20 quyển
42ĐINH NHẬT  KHA6EHs Giỏi20 quyển
43PHẠM THỊ TRÀ MY6EHs Giỏi20 quyển
44NGUYỄN HÀ ĐÔNG NHI6EHs Giỏi20 quyển
45NGUYỄN NỮ MY TRÚC6EHs Giỏi20 quyển
46NGUYỄN THỊ CHI6GHs Giỏi20 quyển
47PHAN THỊ NHƯ HỒNG6GHs Giỏi20 quyển
48TRÀ THỊ BẢO NGỌC6GHs Giỏi20 quyển
49NGUYỄN THỊ YẾN NHI6GHs Giỏi20 quyển
50NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN6GHs Giỏi20 quyển
51HỒ NGUYỄN CẨM TÚ6GHs Giỏi20 quyển
52TRƯƠNG THỊ MỸ VÂN6GHs Giỏi20 quyển
53TRƯƠNG THỊ HOÀNG ANH7AHs Giỏi20 quyển
54HỒ GIA BẢO7AHs Giỏi20 quyển
55NGUYỄN TIỂU BĂNG BĂNG7AHs Giỏi20 quyển
56DƯƠNG THỊ KIM CHI7AHs Giỏi20 quyển
57TRẦN NGỌC PHƯƠNG DUNG7AHs Giỏi20 quyển
58TRẦN NGUYỄN THỤC ĐOAN7AHs Giỏi20 quyển
59VÕ LÊ ANH HÀO7AHs Giỏi20 quyển
60BÙI PHẠM GIA HÂN7AHs Giỏi20 quyển
61NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG7AHs Giỏi20 quyển
62NGUYỄN PHẠM THIÊN KIM7AHs Giỏi20 quyển
63LÊ THỊ LỆ7AHs Giỏi20 quyển
64CAO CÔNG MẠNH7AHs Giỏi20 quyển
65NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN7AHs Giỏi20 quyển
66NGUYỄN MINH PHI7AHs Giỏi20 quyển
67NGUYỄN THỊ NGỌC QUYỀN7AHs Giỏi20 quyển
68NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH7AHs Giỏi20 quyển
69DƯƠNG HOÀNG VĂN7AHs Giỏi20 quyển
70PHAN ANH VŨ7AHs Giỏi20 quyển
71VÕ XUÂN DIỆP7BHs Giỏi20 quyển
72LÝ NGỌC THÙY DUNG7BHs Giỏi20 quyển
73PHẠM MINH ĐĂNG7BHs Giỏi20 quyển
74HUỲNH THIÊN KIM7BHs Giỏi20 quyển
75VĂN NGUYỄN KIM LIÊN7BHs Giỏi20 quyển
76NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI7BHs Giỏi20 quyển
77LÊ DIỄM QUỲNH7BHs Giỏi20 quyển
78NGUYỄN LÊ BẢO TRÂM7BHs Giỏi20 quyển
79ĐẶNG THANH TRÚC7BHs Giỏi20 quyển
80NGUYỄN BÍCH TUYỀN7BHs Giỏi20 quyển
81VÕ VĂN AN7CHs Giỏi20 quyển
82TRƯƠNG BẢO CHÂU7CHs Giỏi20 quyển
83NGUYỄN LINH ĐAN7CHs Giỏi20 quyển
84CAO NGUYỄN THÁI HỘI7CHs Giỏi20 quyển
85ĐÀM THỊ MINH KHA7CHs Giỏi20 quyển
86VÕ NGUYỄN THANH KIỀU7CHs Giỏi20 quyển
87NGUYỄN NHẬT KIM NGỌC7CHs Giỏi20 quyển
88TRẦN LÊ KHÁNH NGỌC7CHs Giỏi20 quyển
89NGUYỄN LONG NHẬT7CHs Giỏi20 quyển
90ĐOÀN NGỌC THẢO NHI7CHs Giỏi20 quyển
91HỒ THỊ HỒNG PHẤN7CHs Giỏi20 quyển
92NGUYỄN THẢO QUYÊN7CHs Giỏi20 quyển
93NGUYỄN HOA NHẬT QUỲNH7CHs Giỏi20 quyển
94NGUYỄN HUY THÁI7CHs Giỏi20 quyển
95NGUYỄN NHƯ NGỌC THƯ7CHs Giỏi20 quyển
96LÊ NHẬT  ANH7DHs Giỏi20 quyển
97PHẠM TRẦN THÁI BẢO7DHs Giỏi20 quyển
98ĐỖ HUỲNH BÍCH DÂN7DHs Giỏi20 quyển
99CHÂU KHẢ ĐOAN7DHs Giỏi20 quyển
100NGUYỄN PHƯƠNG HÀ GIANG7DHs Giỏi20 quyển
101TRẦN MINH HẢI7DHs Giỏi20 quyển
102LƯU MINH HOÀNG7DHs Giỏi20 quyển
103TRƯƠNG THỊ KIM HỒNG7DHs Giỏi20 quyển
104NGUYỄN THỊ THIÊN NHƯ7DHs Giỏi20 quyển
105PHAN ANH THƯỞNG7DHs Giỏi20 quyển
106NGUYỄN NGỌC YẾN TRÂN7DHs Giỏi20 quyển
107NGUYỄN TRẦN CHI TRÂN7DHs Giỏi20 quyển
108BÙI THỊ TƯỜNG VÂN7DHs Giỏi20 quyển
109NGUYỄN BẢO ĐĂNG8AHs Giỏi20 quyển
110NGUYỄN HUỲNH NHÃ HIẾU8AHs Giỏi20 quyển
111ĐẶNG THÀNH KHANG8AHs Giỏi20 quyển
112NGUYỄN THANH LIÊM8AHs Giỏi20 quyển
113NGUYỄN NỮ CHÂN NI8AHs Giỏi20 quyển
114NGUYỄN HOÀNG UYÊN  PHƯƠNG8AHs Giỏi20 quyển
115NGÔ TRẦN BẢO QUYÊN8AHs Giỏi20 quyển
116NGUYỄN NHƯ  QUỲNH8AHs Giỏi20 quyển
117ĐINH PHƯỚC  SANG8AHs Giỏi20 quyển
118NGUYỄN NHẬT TIẾN8AHs Giỏi20 quyển
119NGUYỄN HUỲNH ANH TÚ8AHs Giỏi20 quyển
120LƯƠNG THANH THIÊN8AHs Giỏi20 quyển
121NGUYỄN THỊ ANH THƯ8AHs Giỏi20 quyển
122TRẦN XU ZIN8AHs Giỏi20 quyển
123NGUYỄN THỊ TRÀ MY8BHs Giỏi20 quyển
124LÊ THÚY  NGÂN8BHs Giỏi20 quyển
125NGUYỄN THỊ THẢO QUỲNH8BHs Giỏi20 quyển
126LÝ NGỌC  ROSSEA8BHs Giỏi20 quyển
127NGUYỄN THÀNH VINH8BHs Giỏi20 quyển
128PHẠM MINH  HOÀNG8CHs Giỏi20 quyển
129NGUYỄN TRINH NHI8CHs Giỏi20 quyển
130NGUYỄN QUỲNH  NHƯ8CHs Giỏi20 quyển
131NGUYỄN THỊ KIỀU OANH8CHs Giỏi20 quyển
132PHẠM HUỲNH ANH THƯ8CHs Giỏi20 quyển
133NGUYỄN THANH HUY TUẤN8CHs Giỏi20 quyển
134ĐỖ DƯƠNG ĐÌNH VŨ8CHs Giỏi20 quyển
135NGUYỄN HUỲNH XUÂN HƯƠNG8DHs Giỏi20 quyển
136NGUYỄN HOÀI NAM8DHs Giỏi20 quyển
137LÊ NGUYỄN ANH NHẬT8DHs Giỏi20 quyển
138NGUYỄN MINH THƯ8DHs Giỏi20 quyển
139HUỲNH VIỆT  CƯỜNG8EHs Giỏi20 quyển
140NGUYỄN ĐÌNH KHẢI HOÀN8EHs Giỏi20 quyển
141CAO ANH  HOÀNG8EHs Giỏi20 quyển
142NGUYỄN LÊ THẢO HUYỀN8EHs Giỏi20 quyển
143ĐỖ GIA KHANG8EHs Giỏi20 quyển
144NGUYỄN DUY MIN8EHs Giỏi20 quyển
145TRƯƠNG LÊ HOÀNG TÂN8EHs Giỏi20 quyển
146LƯƠNG BẢO THUẬN8EHs Giỏi20 quyển
147NGÔ THỊ MỸ  YÊN8EHs Giỏi20 quyển
148HỒ THỊ HẢI YẾN8EHs Giỏi20 quyển
149LÊ NGUYỄN QUỲNH  ANH9AHs Giỏi20 quyển
150NGUYỄN MINH ANH9AHs Giỏi20 quyển
151NGUYỄN THỊ THU  BIÊN9AHs Giỏi20 quyển
152NGUYỄN THỊ MỸ CHI9AHs Giỏi20 quyển
153NGUYỄN THỊ THÚY  DIỄM9AHs Giỏi20 quyển
154TRẦN ĐÌNH  HÒA9AHs Giỏi20 quyển
155HUỲNH LÊ NHẬT HOÀNG9AHs Giỏi20 quyển
156NGUYỄN LÝ VĂN HƯNG9AHs Giỏi20 quyển
157NGUYỄN THỊ THU NGÂN9AHs Giỏi20 quyển
158NGUYỄN THẠCH  NGÔN9AHs Giỏi20 quyển
159NGUYỄN LÊ VÂN  NHƯ9AHs Giỏi20 quyển
160NGUYỄN THỊ LÂM NHƯ9AHs Giỏi20 quyển
161PHẠM CAO YẾN NHƯ9AHs Giỏi20 quyển
162LÊ  BÍCH QUYÊN9AHs Giỏi20 quyển
163LÊ LÝ BẢO  QUỲNH9AHs Giỏi20 quyển
164NGUYỄN HỒ BẢO  QUỲNH9AHs Giỏi20 quyển
165NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH9AHs Giỏi20 quyển
166NGUYỄN KIỀU GIÁNG  SINH9AHs Giỏi20 quyển
167NGUYỄN TÀI  TÂM9AHs Giỏi20 quyển
168PHAN TRẦN THIỆN  TÂM9AHs Giỏi20 quyển
169ĐÀM ĐÀO TUẤN  TÚ9AHs Giỏi20 quyển
170NGUYỄN ANH TÚ9AHs Giỏi20 quyển
171NGUYỄN THỊ VÂN TƯỜNG9AHs Giỏi20 quyển
172LÊ THỊ MINH  THẢO9AHs Giỏi20 quyển
173NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO9AHs Giỏi20 quyển
174TRẦN HIẾU  THẢO9AHs Giỏi20 quyển
175NGUYỄN HIẾU  VINH9AHs Giỏi20 quyển
176NGUYỄN THỊ NHƯ Ý9AHs Giỏi20 quyển
177HỒ THỊ BẢO CHÂU9BHs Giỏi20 quyển
178LÝ NGỌC  HUYỀN9BHs Giỏi20 quyển
179TRƯƠNG LÊ NHƯ  LÀI9BHs Giỏi20 quyển
180ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ9BHs Giỏi20 quyển
181LÊ NGỌC BÍCH  PHƯỢNG9BHs Giỏi20 quyển
182PHAN CÔNG  DUY9CHs Giỏi20 quyển
183ĐOÀN NGỌC THẢO MI9CHs Giỏi20 quyển
184NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ9CHs Giỏi20 quyển
185NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH9CHs Giỏi20 quyển
186VÕ XUÂN QUỲNH9CHs Giỏi20 quyển
187NGUYỄN NGỌC ANH THƠ9CHs Giỏi20 quyển
188TRƯƠNG ÁNH  NGUYỆT9DHs Giỏi20 quyển
189TRẦN NGUYỄN THÙY TRANG9DHs Giỏi20 quyển
190TRẦN THỊ KIM YẾN9DHs Giỏi20 quyển
191NGUYỄN NGỌC TRÀ MY9EHs Giỏi20 quyển
192NGUYỄN DUY  VŨ9EHs Giỏi20 quyển
193NGUYỄN THỊ MỸ NGUYÊN9GHs Giỏi20 quyển
194ĐOÀN THỊ MINH PHƯƠNG9GHs Giỏi20 quyển
195TRẦN ĐOÀN LÊ VY9GHs Giỏi20 quyển
HS TIÊN TIẾN 37 - HS
1NGUYỄN THỊ KIM Y8DHS tiên tiến10 quyển
2NGUYỄN ANH THƯ9GHS tiên tiến10 quyển
3NGUYỄN THỊ NHƯ  QUỲNH9AHS tiên tiến10 quyển
4PHẠM NGUYỄN LỆ CHI6AHS tiên tiến10 quyển
5NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY6EHS tiên tiến10 quyển
6LÊ KHÁNH LY8BHS tiên tiến10 quyển
7ĐẶNG PHƯƠNG THÙY6DHS tiên tiến10 quyển
8NGUYỄN THỊ BÍCH NHIÊN7AHS tiên tiến10 quyển
9NGUYỄN NGỌC QUYÊN7AHS tiên tiến10 quyển
10TRẦN NGỌC ÁNH7CHS tiên tiến10 quyển
11HUỲNH PHƯƠNG TIỂU QUYÊN7DHS tiên tiến10 quyển
12ĐÀM ĐÀO TUẤN  KIỆT8AHS tiên tiến10 quyển
13TRẦN NGUYỄN MAI LINH8CHS tiên tiến10 quyển
14ĐINH NGUYỄN HÀ NHI8DHS tiên tiến10 quyển
15BÙI QUANG HƯNG9AHS tiên tiến10 quyển
16NGUYỄN NGÔ KHOA  NGUYÊN9AHS tiên tiến10 quyển
17NGUYỄN THỊ YẾN NHI9EHS tiên tiến10 quyển
18LÊ THỊ DIỄM THUÝ9GHS tiên tiến10 quyển
19TRẦN BÍCH TIỀN6DHS tiên tiến10 quyển
20NGUYỄN THANH TRÚC6DHS tiên tiến10 quyển
21TRẦN NHẬT  NAM6GHS tiên tiến10 quyển
22HỒ BÍCH VIỆT6GHS tiên tiến10 quyển
23NGUYỄN MINH VỸ6GHS tiên tiến10 quyển
24VÕ THỊ TÚ NỮ7BHS tiên tiến10 quyển
25NGUYỄN ANH  TUẤN7CHS tiên tiến10 quyển
26PHAN NGUYỄN BÁ CHINH8AHS tiên tiến10 quyển
27NGUYỄN THỊ THU  HIỀN8AHS tiên tiến10 quyển
28NGUYỄN THÀNH QUANG8AHS tiên tiến10 quyển
29PHẠM NGUYỄN HOÀNG  CHÂU8BHS tiên tiến10 quyển
30NGUYỄN LÊ GIANG8EHS tiên tiến10 quyển
31LỮ ANH  THẢO9AHS tiên tiến10 quyển
32NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM9EHS tiên tiến10 quyển
33CAO LONG CHÍ  ĐÀI9GHS tiên tiến10 quyển
34NGUYỄN CHÍ  PHONG9GHS tiên tiến10 quyển
35PHẠM NHƯ QUỲNH6BHS tiên tiến10 quyển
36NGUYỄN THÀNH NGUYÊN6BHS tiên tiến10 quyển
37VÕ THỊ XUÂN HỒNG6BHS tiên tiến10 quyển
HS GIỎI CẤP THỊ XÃ KHỐI 9 – 23 HS
1LÝ NGỌC HUYỀN9BBa   Địa20 quyển
2HỒ THỊ BẢO CHÂU9BK.khích Ngữ văn20 quyển
3LƯƠNG TUẤN KIỆT9DK.khích  Lịch sử20 quyển
4TRƯƠNG ÁNH NGUYỆT9DK.khích Ngữ văn20 quyển
5PHẠM CAO YẾN NHƯ9ABa Hóa học20 quyển
6HUỲNH LÊ NHẬT HOÀNG9ABa Hóa học20 quyển
7NGUYỄN LÝ VĂN HƯNG9AK.khích Hóa học20 quyển
8NGUYỄN THỊ THU BIÊN9ANhì Lịch sử20 quyển
9NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM9ANhì Lịch sử20 quyển
10NGUYỄN ANH TÚ NHƯ9ABa Lịch sử20 quyển
11NGUYỄN THỊ LÂM9ABa Ngữ văn20 quyển
12NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO9AK.khích Sinh học20 quyển
13NGUYỄN THỊ THU NGÂN9AK.khích Sinh học20 quyển
14NGUYỄN THẠCH  NGÔN9ABa Tiếng Anh20 quyển
15LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH9ABa Tiếng Anh20 quyển
16NGUYỄN THANH LIÊM8ABa Tiếng Anh20 quyển
17LÊ LÝ BẢO QUỲNH9ABa Tiếng Anh20 quyển
18TRẦN ĐÌNH HÒA9AK.khích Tiếng Anh20 quyển
19BÙI  QUANG HƯNG9AK.khích Tiếng Anh20 quyển
20NGUYỄN THỊ MỸ CHI9ABa Toán20 quyển
21NGUYỄN TÀI TÂM9AK.khích Toán20 quyển
22ĐÀM ĐÀO TUẤN TÚ9ABa Hóa học20 quyển
23NGUYỄN BẢO ĐĂNG8AK.khích Tiếng Anh20 quyển
HS GIỎI CẤP THỊ XÃ KHỐI 8 – 16 HS
1.  TRẦN XU ZIN8ABa Địa lý20 quyển
2.  NGUYỄN TRINH NHI8CKK Địa lý20 quyển
3.  NGÔ TRẦN BẢO QUYÊN8ABa Hóa học20 quyển
4.  LÝ NGỌC ROSSEA8BNhì Ngữ văn20 quyển
5.  HỒ THỊ HẢI YẾN8EKK Ngữ văn20 quyển
6.  LÊ KHÁNH LY8BBa Sinh học20 quyển
7.  LÊ THÚY NGÂN8BBa Sinh học20 quyển
8.  NGUYỄN DUY MIN8EKK Sinh học20 quyển
9.  NGUYỄN THỊ KIM Y8DKK Sinh học20 quyển
10.  NGUYỄN THANH LIÊM8AKK Toán20 quyển
11.  NGUYỄN NHƯ QUỲNH8ANhất T. Anh20 quyển
12.  NGUYỄN HOÀNG UYÊN PHƯƠNG8ABa T. Anh20 quyển
13.  ĐỖ GIA KHANG8EBa T. Anh20 quyển
14.  ĐẶNG CÔNG HÀ8ABa T. Anh20 quyển
15.  NGUYỄN BẢO ĐĂNG8ABa T. Anh20 quyển
16.  NGUYỄN LÊ THẢO HUYỀN8EKK T. Anh20 quyển
HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI 8 – 42 HS
1NGUYỄN LÊ GIANG8EGiỏi Ngữ văn10 quyển
2HỒ THỊ HẢI YẾN8EGiỏi Ngữ văn10 quyển
3ĐINH THỊ MINH THƯ8EGiỏi Ngữ văn10 quyển
4LÊ TRƯƠNG BUÔN SÔ8BGiỏi Ngữ văn10 quyển
5LÝ NGỌC ROSSEA8BGiỏi Ngữ văn10 quyển
6NGUYỄN BẢO ĐĂNG8AGiỏi Anh10 quyển
7ĐẶNG CÔNG HÀ8AGiỏi Anh10 quyển
8NGUYỄN LÊ THẢO HUYỀN8EGiỏi Anh10 quyển
9ĐỖ GIA KHANG8E    Giỏi Anh10 quyển
10NGUYỄN HOÀNG UYÊN PHƯƠNG8AGiỏi Anh10 quyển
11NGUYỄN NHƯ QUỲNH8ATiếng Anh10 quyển
12CAO ANH HOÀNG8EGiỏi Lịch sử10 quyển
13NGUYỄN THỊ THU HIỀN8AGiỏi Lịch sử10 quyển
14NGUYỄN QUỲNH NHƯ8CGiỏi Lịch sử10 quyển
15PHẠM HUỲNH ANH THƯ8CGiỏi Lịch sử10 quyển
16NGUYỄN HUỲNH ANH TÚ8AGiỏi Lịch sử10 quyển
17PHẠM MINH HOÀNG8CGiỏi Địa lí10 quyển
18NGUYỄN TRINH NHI8CGiỏi Địa lí10 quyển
19TRƯƠNG CẨM OANH8CGiỏi Địa lí10 quyển
20ĐỖ DƯƠNG ĐÌNH VŨ8CGiỏi Địa lí10 quyển
21TRẦN XU ZIN8AGiỏi Địa lí10 quyển
22NGUYỄN THANH LIÊM8AGiỏi Toán10 quyển
23NGUYỄN NỮ CHÂN NI8AGiỏi Toán10 quyển
24NGUYỄN THỊ ANH THƯ8AGiỏi Toán10 quyển
25LƯƠNG BẢO THUẬN8EGiỏi Toán10 quyển
26NGUYỄN MINH THƯ8DGiỏi Vật lí10 quyển
27ĐINH NGUYỄN HÀ 8DGiỏi Vật lí10 quyển
28HUỲNH VIỆT CƯỜNG8EGiỏi Vật lí10 quyển
29TRẦN HOÀNG HOÀI MY8BGiỏi Vật lí10 quyển
30LÊ PHƯƠNG THÙY TRANG8BGiỏi Vật lí10 quyển
31ĐẶNG THÀNH  KHANG8AGiỏi Hóa học10 quyển
32NGÔ TRẦN BẢO QUYÊN8AGiỏi Hóa học10 quyển
33ĐINH PHƯỚC SANG8AGiỏi Hóa học10 quyển
34NGUYỄN NHẬT TIẾN8AGiỏi Hóa học10 quyển
35NGUYỄN ĐÌNH KHẢI HOÀN8EGiỏi Hóa học10 quyển
36LÊ KHÁNH LY8BGiỏi Sinh học10 quyển
37LÊ THÚY NGÂN8BGiỏi Sinh học10 quyển
38NGUYỄN THỊ KIM Y8DGiỏi Sinh học10 quyển
39NGUYỄN DUY MIN8EGiỏi Sinh học10 quyển
40NGÔ THỊ MỸ YÊN8EGiỏi Sinh học10 quyển
41TRẦN LÊ KHÁNH NGỌC7CGiỏi Tin học10 quyển
42LƯƠNG THANH THIÊN8AGiỏi Tin học10 quyển
HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG  KHÔI 7- 28 HS
1NGUYỄN HOÀNG THẢO NGUYÊN7AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
2TRẦN NGỌC PHƯƠNG DUNG7AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
3TRẦN NGUYỄN THỤC ĐOAN7AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
4NGUYỄN TIỂU BĂNG BĂNG7AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
5NGUYỄN THỊ BÍCH HÔNG7AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
6CAO CÔNG MẠNH7AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
7VÕ XUÂN DIỆP7BGiỏi Ngữ văn10 quyển
8NGUYỄN LÊ BẢO TRÂM7BGiỏi Ngữ văn10 quyển
9NGUYỄN BÍCH TUỲEN7BGiỏi Ngữ văn10 quyển
10LÝ NGỌC THÙY DUNG7BGiỏi Ngữ văn10 quyển
11NGUYỄN TRẦN CHI TRÂN7DGiỏi Ngữ văn10 quyển
12NGUYỄN NHẬT KIM NGỌC7CGiỏi Toán10 quyển
13TRẦN LÊ KHÁNH NGỌC7CGiỏi Toán10 quyển
14NGUYỄN HOA NHẬT QUỲNH7CGiỏi Toán10 quyển
15NGUYỄN LINH ĐAN7CGiỏi Toán10 quyển
16LÊ DIỄM QUỲNH7BGiỏi Toán10 quyển
17NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI7BGiỏi Toán10 quyển
18NGUYỄN PHƯƠNG HÀ GIANG7DGiỏi Toán10 quyển
19BÙI PHẠM GIA HÂN7AGiỏi Toán10 quyển
20NGUYỄN NGỌC QUYÊN7AGiỏi Sinh10 quyển
21VÕ VĂN AN7CGiỏi Sinh10 quyển
22NGUYỄN PHƯƠNG HÀ  GIANG7DGiỏi Sinh10 quyển
23TRƯƠNG BẢO CHÂU7CGiỏi Sinh10 quyển
24ĐÀM  THỊ MINH KHA7CGiỏi Sinh10 quyển
25NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH7AGiỏi Lý10 quyển
26PHAN ANH VŨ7AGiỏi Lý10 quyển
27PHẠM TRẦN THÁI BẢO7DGiỏi Lý10 quyển
28PHAN HỮU TOÀN7DGiỏi Lý10 quyển
HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG  KHÔI 6 - 33 HS
1LÊ NGỌC BẢO CHÂU6AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
2HOÀNG MINH HIẾU6AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
3NGUYỄN MINH HƯNG6AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
4HỒ NGUYỄN GIA LINH6AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
5LÊ NGUYỄN THẢO MY6AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
6LÊ THỊ THU NGỌC6AGiỏi Tiếng Anh10 quyển
7HUỲNH GIA  HIÊN6BGiỏi Tiếng Anh10 quyển
8NGUYỄN THỊ CẨM NHIÊN6DGiỏi Tiếng Anh10 quyển
9DƯƠNG NGỌC ĐOAN6EGiỏi Toán10 quyển
10NGUYỄN TẤN KHANG6AGiỏi Toán10 quyển
11ĐỖ KIM NGÂN6AGiỏi Toán10 quyển
12TRẦN HỒNG TUYẾT TIẾN6AGiỏi Toán10 quyển
13BÙI MINH THÀNH TÍN6AGiỏi Toán10 quyển
14NGUYỄN QUỐC VĂN6AGiỏi Toán10 quyển
15TRÀ HOÀNG KHÁNH VĂN6CGiỏi Toán10 quyển
16NGUYỄN MINH VỸ6GGiỏi Toán10 quyển
17ĐÀM THỊ QUỲNH TRÂN6AGiỏi Ngữ văn10 quyển
18NGUYỄN HÀ ĐÔNG NHI6EGiỏi Ngữ văn10 quyển
19TRƯƠNG THỊ MỸ VÂN6GGiỏi Ngữ văn10 quyển
20NGUYỄN THỊ CHI6GGiỏi Sinh10 quyển
21LÊ HUỲNH TRUNG HIẾU6DGiỏi Sinh10 quyển
22LÊ NGUYỄN KHÁNH LY6DGiỏi Sinh10 quyển
23PHAN THỊ BÍCH MY6CGiỏi Sinh10 quyển
24NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ6CGiỏi Sinh10 quyển
25NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG6CGiỏi Sinh10 quyển
26PHẠM NGỌC LƯỢNG6CGiỏi Sinh10 quyển
27PHAN THỊ NHƯ HỒNG6GGiỏi Sinh10 quyển
28BÙI MẠNH CƯỜNG6AGiỏi Lý10 quyển
29NGUYỄN THỤY MỴ DUNG6AGiỏi Lý10 quyển
30ĐINH LÊ NGỌC ÁNH6CGiỏi Lý10 quyển
31PHAN THỊ TRÚC DIỄM6CGiỏi Lý10 quyển
32NGUYỄN THIỊ MINH SANG6CGiỏi Lý10 quyển
33NGUYỄN PHẠM NHẬT UYÊN6CGiỏi Lý10 quyển
GIẢI TTHĐ CẤP THỊ XÃ 46 GIẢI
1Nguyễn Tài Tâm9AGiải Ba Boùng ñaù nam15 quyển
2Đặng Dương Thanh Tuấn9AGiải Ba Boùng ñaù nam15 quyển
3Nguyễn  Anh Ngọc9DGiải Ba Boùng ñaù nam15 quyển
4Nguyễn Chí Phong 9GGiải Ba Boùng ñaù nam15 quyển
5Phạm Xuân Hòa9BGiải Ba Boùng ñaù nam15 quyển
6Võ Tấn Phúc9EGiải Ba Boùng ñaù nam15 quyển
7Lê Anh Tín9BGiải Ba Boùng ñaù nam15 quyển
8Phan Nguyên Bá Chinh8AGi