A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỌC SINH ĐẠT GIẢI CASIO HUYỆN NH 2014-2015

Nguồn Email PGDĐT Huyện ( NHP lọc)

STT Họ, chũ’ lót Tên Lóp HS trường THCS Điêm thi Kết quả
1 CAO HẠNH THƯ 8G Nguyễn Chí Thanh 20.0 DAT- Nhât
2 NGUYEN NGOC BAO CHAU 8A Quang Trung 19.0 DAT- Nhât
3 NGUYEN TRUNG HIÊU 81 Trần Hưng Đạo 17.5 DAT- Nhât
4 PHAM LONG THUYEN 81 Trần Hưng Đạo 15.0 DAT- Nhì
5 TRAN LE MINH DANH 8A Tôn Đức Thắng 14.5 DAT- Nhì
6 NGO ĐANG CHI 8A Trân Kiêt 12.0 DAT- Nhì
7 NGUYEN TRUC LINH 8G Nguyễn Chí Thanh 12.0 DAT- Nhì
8 TRỊNH THỊ MINH TRAM 8A Quang Trung 12.0 DAT- Nhì
9 NGUYÊN HỮU ĐO 8A Lương Tân Thịnh 11.5 DAT- Ba
10 NGUYEN THI YEN NGOC 81 Trần Hưng Đạo 11.0 DAT- Ba
11 LE NGUYEN AI VI 81 Trần Hưng Đạo 11.0 DAT- Ba
12 HÔ ĐẢNG NHƯ Y 8A Tôn Đức Thắng 11.0 DAT- Ba
13 NGUYEN THI BE THƠ 8H Nguyễn Chí Thanh 10.0 DAT- Ba
14 PHAN NGUYỄN TÚ VAN 8A Hoàng Hoa Thám 10.0 DAT- Ba
15 TRAN KHANH DƯƠNG 8B Lương Tân Thịnh 9.5 DAT- Ba
16 TRAN NHAN KIẼT 8G Trân Kiêt 9.5 DAT- Ba
17 HA THI THUC ĐAN 8A Tôn Đức Thắng 9.0 DAT- Ba
18 NGUYEN NGOC HAN NUY 81 Trần Hưng Đạo 9.0 DAT- Ba
19 NGUYÊN THANH THAO 8H Nguyễn Chí Thanh 9.0 DAT- Ba
20 LE ANH TU 8A Hoàng Hoa Thám 9.0 DAT- Ba
21 HUYNH THI MY DUNG 8H Nguyễn Chí Thanh 8.5 ĐẠT- Khuyên khích
22 TRÁN LÊ PHƯỚC TOAN 8A Quang Trung 8.5 ĐẠT- Khuyên khích
23 NGO HOANG TAN 8A Tôn Đức Thắng 8.0 ĐẠT- Khuyên khích
24 NGUYEN THI BICH HA 81 Trần Hưng Đạo 7.5 ĐẠT- Khuyên khích
25 NGUYEN QUANG PHU 81 Trần Hưng Đạo 7.5 ĐẠT- Khuyên khích
26 NGUYEN MY NGOC THƯƠNG 8A Tôn Đức Thắng 7.5 ĐẠT- Khuyên khích
27 NGUYEN THI MY THƯƠNG 8A Lương Tân Thịnh 7.5 ĐẠT- Khuyên khích
28 NGUYEN THI TRA MY 8H Nguyễn Chí Thanh 7.0 ĐẠT- Khuyên khích
29 LE DUY NHÂN 8A Hoàng Hoa Thám 7.0 ĐẠT- Khuyên khích
30 LƯƠNG CÔNG QUYNH 8C Trân Kiêt 7.0 ĐẠT- Khuyên khích
31 NGUYỄN THỊ MINH HIEU 8A Hoàng Hoa Thám 6.5 ĐẠT- Khuyên khích
32 NGUYÊN THỊ THÚY PHƯƠNG 8A Quang Trung 6.5 ĐẠT- Khuyến khích
33 HUYNH THI MY HAO 8B Lương Tân Thịnh 6.0 ĐẠT- Khuyến khích
34 LƯƠNG HUỲNH TRANG KHANH 8B Lương Tân Thịnh 6.0 ĐẠT- Khuyến khích
35 NGUYEN MINH KHOI 8A Hoàng Hoa Thám 6.0 ĐẠT- Khuyến khích
36 BÙI PHẠM THIÊN NGỌC 8A Tôn Đức Thắng 6.0 ĐẠT- Khuyên khích
37 ĐOAN THANH NGUYEN 8A Lương Tân Thịnh 6.0 ĐẠT- Khuyên khích
38 VĂN TRƯƠNG YÊN NHI 8A Hoàng Hoa Thám 6.0 ĐẠT- Khuyên khích
39 LÊ NHƯ QUYNH 8H Nguyễn Chí Thanh 6.0 ĐẠT- Khuyển khích
40 NGUYÊN LƯU HOÀI THƯƠNG 81 Trần Hưng Đạo 6.0 ĐẠT- Khuyến khích
41 NGƯYEN LE BAO HÂN 8A Lương Tân Thịnh 5.5 ĐẠT- Khuyến khích
42 HUYNH TRIEƯ PHUC 8A Hoàng Hoa Thám 5.5 ĐẠT- Khuyên khích
43 NGUYEN BAO TRANG 8A Quang Trung 5.5 ĐẠT- Khuyên khích
44 ĐO ĐINH ĐINH 81 Trần Hưng Đạo 5.0 ĐẠT- Khuyên khích
45 ĐO LE NGUYEN DUY 8A Lương Tân Thịnh 5.0 ĐẠT- Khuyên khích
46 LE NGUYEN HUY 8A Tôn Đức Thắng 5.0 ĐẠT- Khuyên khích
47 NGO HOANG TY 8A Tôn Đức Thắng 5.0 ĐẠT- Khuyên khích
48 ĐẶNG PHƯƠNG UYEN 8A Quang Trung 5.0 ĐẠT- Khuyên khích
49 ĐẠNG MINH DANH 8G Nguyễn Chí Thanh 4.5 ĐẠT- Khuyên khích
50 VO KHANH HẠ 8A Hoàng Hoa Thám 4.5 ĐẠT- Khuyên khích
51 NGUYEN THỊ HUYEN TRAN 8B Trân Kiêt 4.5 ĐẠT- Khuyên khích
52 TRAN THAO VI 81 Trần Hưng Đạo 4.5 ĐẠT- Khuyên khích
53 NGUYEN CONG ĐOAN 9C Lương Tân Thịnh 17.0 DAT- Nhât
54 NGƯYEN HUY HOA 9C Lương Tân Thịnh 17.0 DAT- Nhât
55 VO HOANG MAI OANH 9A Trường Chinh 17.0 DAT- Nhât
56 HUYNH THANH NHAN 91 Trần Hưng Đạo 15.0 DAT- Nhì
57 NGUYEN QUYNH ĐANG 9H Nguyễn Chí Thanh 14.0 DAT- Nhì
58 TRƯƠNG THỊ LOAN 9A Quang Trung 14.0 DAT- Nhì
59 LE UYEN NHI 91 Trần Hưng Đạo 14.0 DAT- Nhì
60 TRAN QUOC TO 9F Trân Kiêt 14.0 DAT- Nhì
61 NGUYEN THI THANH TUYEN 9C Trân Kiêt 14.0 DAT- Nhì
62 TRAN QUE ANH 9A Lương Tân Thịnh 13.0 DAT- Ba
63 NGUYEN TRONG DAT 9A Hoàng Hoa Thám 13.0 DAT- Ba
64 HUYNH THIẸN NAM 91 Trần Hưng Đạo 13.0 DAT- Ba
65 DƯƠNG BẢO TRAM 9A Tôn Đức Thắng 13.0 DAT- Ba
66 NGUYEN THỊ THANH THAO NHI EN 9A Trường Chinh 12.5 DAT- Ba
67 ĐẶNG LINH ANH 9A Lương Tân Thịnh 12.0 DAT- Ba
68 LÊ ĐỨC TUÂN ANH 9A Quang Trung 12.0 DAT- Ba
69 NGU YẾN LƯU DANH 91 Trần Hưng Đạo 12.0 DAT- Ba
70 ĐAM LE NGỌC HỢP 9H Nguyễn Chí Thanh 12.0 DAT- Ba
71 NGUYEN NGOC VI KHANH 9A Hoàng Hoa Thám 12.0 DAT- Ba
72 NGUYEN THANH MINH 9A Tôn Đức Thắng 12.0 DAT- Ba
73 NGUYEN BA HẠNH MY 9A Tôn Đức Thắng 12.0 DAT- Ba
74 ĐẶNG THỊ THẢO NGUYEN 9A Tôn Đức Thắng 12.0 DAT- Ba
75 NGUYÊN QUỲNH NHƯ 9H Nguyễn Chí Thanh 12.0 DAT- Ba
76 NGUYÊN TOÀN THỊNH 9A Tôn Đức Thắng 12.0 DAT- Ba
77 HUỲNH ĐỨC TUE 9A Tôn Đức Thắng 12.0 DAT- Ba
78 LE QUOC ĐĂNG 9A Quang Trung 11.0 ĐẠT- Khuyên khích
79 TRAN ĐAC DIEN 9B Lương Tân Thịnh 11.0 ĐẠT- Khuyên khích
80 LE TAN KHANG 91 Trần Hưng Đạo 11.0 ĐẠT- Khuyên khích
81 ĐẠNG VAN LUAN 9A Hoàng Hoa Thám 11.0 ĐẠT- Khuyên khích
82 TRƯƠNG THÊ LUAN 9A Hoàng Hoa Thám 11.0 ĐẠT- Khuyên khích
83 NGUYEN HOAI MAU 91 Trần Hưng Đạo 11.0 ĐẠT- Khuyến khích
84 VO TRUNG NGUYEN 9A Tôn Đức Thắng 11.0 ĐẠT- Khuyên khích
85 LE QUYNH NHƯ 9G Nguyễn Chí Thanh 11.0 ĐẠT- Khuyên khích
86 TRAN LE HAN NI 9C Lương Tân Thịnh 11.0 ĐẠT- Khuyên khích
87 HO XUAN TRIEU 9F Lương Tân Thịnh 11.0 ĐẠT - Khuyên khích
88 PHAM THI HONG VAN 9A Tôn Đức Thắng 11.0 ĐẠT- Khuyển khích
89 TRƯƠNG THI THANH LAM 9A Hoàng Hoa Thám 10.0 ĐẠT- Khuyên khích
90 NGUYEN HOANG NAM 91 Trần Hưng Đạo 10.0 ĐẠT- Khuyên khích
91 NGUYEN THI TUYET NGAN 9H Nguyễn Chí Thanh 10.0 ĐẠT- Khuyên khích
92 HUYNH THI KIM QUY 9H Trần Hưng Đạo 10.0 ĐẠT- Khuyên khích
93 NGUYEN THỊ CAT TI EN 9C Trân Kiêt 10.0 ĐẠT- Khuyên khích
94 HUYNH THỊ CAM TRUC 9A Hoàng Hoa Thám 10.0 ĐẠT- Khuyên khích
95 VO ANH TU AN 9G Nguyễn Chí Thanh 10.0 ĐẠT- Khuyên khích
96 HA THI XUAN YEN 9A Hoàng Hoa Thám 10.0 ĐẠT- Khuyên khích


Nguồn:quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết