A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DS HSG CẤP TỈNH (2013-2014) CẢ HUYỆN

LỌC TỪ EMAIL SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN

TTHọ, chữ lótTênMôn ThiLớpHS trường THCSĐiểm thi cấp tỉnhKết quả xếp giải cấp tỉnh
1TRƯƠNG CÔNGTÂYVật lí9HTrần Hưng Đạo15.0Nhì
2CAO BÌNH MINHTRUYỀNVật lí9FTrần Kiệt14.5Nhì
3NGUYỄN VĂN QUYỀNLÂMVật lí9CLương Tấn Thịnh13.0Nhì
4PHẠM VĂNTÂMVật lí9FTrần Kiệt13.0Nhì
5TRẦN VIỆTTHẮNGVật lí9FTrần Kiệt13.0Nhì
6PHẠM NGỌCHIỆUVật lí9FTrần Kiệt11.5Ba
7ĐINH THỊ QUỶNHNHƯVật lí9ATrường Chinh11.5Ba
8TRƯƠNG NGỌCSƠNVật lí9ATrường Chinh11.5Ba
9NGUYỄN XUÂNBỘIVật lí9ATôn Đức Thắng10.5Ba
10HỒ MINHHOÀNGVật lí9ATrường Chinh10.0Ba
11ĐOÀN XUÂNQUYỀNVật lí9FTrần Kiệt9.5Ba
12VÕ THÀNHĐẠTVật lí9AHoàng Hoa Thám 9.0KK
13LÊ THỊ HUYỀNTRÂMVật lí9ATôn Đức Thắng7.0KK
14TRẦN THỊ HỮULYVật lí9HNguyễn Chí Thanh6.5KK
15NGUYỄN THỊ NHƯVật lí9GNguyễn Chí Thanh6.5KK
16NGUYỄN THỊ TƯỜNGVIVật lí9GNguyễn Chí Thanh6.5KK
17NGUYỄN THỊTHUToán9AHoàng Hoa Thám18.0Nhì
18NGUYỄN HUỲNH HUYMÂNToán9HNguyễn Chí Thanh17.5Nhì
19ĐẶNG BẢOVINHToán9HNguyễn Chí Thanh17.5Nhì
20PHẠM TẤNTUỆToán9FTrần Kiệt17.0Nhì
21NGUYỄN THỊ YẾNNHIToán9HTrần Hưng Đạo14.5Ba
22CAO LÊNGUYÊNToán9HNguyễn Chí Thanh13.5KK
23TRƯƠNG ĐÌNHGIANGToán9DQuang Trung13.0KK
24TRƯƠNG LÊ THANHTHỦYToán9ATôn Đức Thắng13.0KK
25TRẦN LỆHẰNGToán9ATôn Đức Thắng12.0KK
26LÊ THỊ TÚTRINHToán9AHoàng Hoa Thám12.0KK
27NGUYÊN ĐÌNH NGUYÊNTHẢOToán9AQuang Trung11.0KK
28NGUYỄN ĐOÀN DUYSinh9DTrần Hưng Đạo15.00Nhì
29NGUYỄN THỊ QUẾANHSinh9DQuang Trung14.50Nhì
30ĐỖ THỊ DUYNGỌCSinh9GNguyễn Chí Thanh12.50Ba
31VI NHƯQUỲNHSinh9GNguyễn Chí Thanh12.00Ba
32PHAN THỊ HOATRÂNSinh9CTrần Kiệt12.00Ba
33VÕ HỮU KIMVYSinh9HNguyễn Chí Thanh12.00Ba
34HỒ THỊ VIỆTANHSinh9FTrần Kiệt11.50Ba
35LÊ THỊ THUỲDUNGSinh9HNguyễn Chí Thanh11.50Ba
36ĐỖ KHÁNHDUYSinh9HTrần Hưng Đạo11.50Ba
37LÊ THÚY HẰNG Sinh9ATôn Đức Thắng 11.00Ba
38CAO PHƯƠNGTHƯƠNGSinh9HNguyễn Chí Thanh10.50KK
39NGUYỄN NGỌC TUYỀN VYSinh9ATôn Đức Thắng 10.50KK
40NGUYỄN BÁ HIỆP Sinh9ATôn Đức Thắng 9.50KK
41ĐẶNG LONGNHẬTSinh9B Trần Nhân Tông9.50KK
42TRẦN LÊ QUỲNHNHƯHóa9BLương Tấn Thịnh19.25Nhất
43PHẠM NGỌC LANANHHóa9ATôn Đức Thắng18.50Nhì
44ĐÀO DUYKHƯƠNGHóa9ATôn Đức Thắng18.00Nhì
45LÊ THỊ THANHTUYỀNHóa9AHoàng Hoa Thám15.25Ba
46HUỲNH NGÔ KHÁNHHOÀIHóa9ATôn Đức Thắng14.75Ba
47NGÔ NGUYỄN LANDUNGHóa9FTrần Kiệt14.50Ba
48TRƯƠNG THỊ THÙYDUNGHóa9ATrường Chinh13.75KK
49NGUYỄN THỊ YẾNNHIHóa9BLương Tấn Thịnh13.75KK
50TRÀN THỊ NHƯQUỲNHHóa9HTrần Hưng Đạo13.75KK
51NGÔ MINH NHƯTOẠIHóa9ATôn Đức Thắng13.50KK
52HUỲNH THỊ QUỲNHNHƯHóa9FTrần Kiệt13.25KK
53TRƯƠNG DƯƠNGHẰNGHóa9ATrường Chinh13.00KK
54NGUYỄN THỊ NGỌCTRÂMHóa9HTrần Hưng Đạo13.00KK
55TRẦN LÊ  UYÊNHóa9HTrần Hưng Đạo11.75KK
56NGUYỄN NGUYÊN NHƯUYÊNVăn9ALương Tấn Thịnh11.00Ba
57NGUYỄN   THỊ     DIỄMVăn9HTrần Hưng Đạo10.00KK
58NGUYỄN THỊ THẢOCHÂNVăn9FTrần Kiệt9.50KK
59NGUYỄN THỊTHIẾTVăn9AQuang Trung9.50KK
60LÊ THỊ MỸTIÊNVăn9ATrường Chinh9.50KK
61HUỲNH THỊ THANHXUÂNVăn9DQuang Trung9.50KK
62PHAN CÔNGSỰSử9CNguyễn Chí Thanh16.5Nhất
63LÊ XUÂNTRỊSử9BNguyễn Chí Thanh16.0Nhất
64NGUYỄN THỊ XUÂNPHẤNSử9GNguyễn Chí Thanh15.5Nhất
65NGUYỄN THỊ THUHIỀNSử9ATôn Đức Thắng15.0Nhì
66ĐÀO THỊ THANHNGÂNSử9FTrần Kiệt15.0Nhì
67LÊ THỊ THANHTHÚYSử9FTrần Kiệt14.5Nhì
68NGUYỄN CHÂU BẢODUYSử9DQuang Trung14.0Nhì
69NGUYỄN CÔNGSử9DQuang Trung14.0Nhì
70NGUYỄN THỊ THÙYDUYÊNSử9DTôn Đức Thắng13.5Nhì
71TRẦN THỊ THÚYHOASử9ALương Tấn Thịnh13.5Nhì
72ĐẶNG THỊ THÚYNGÂNSử9ATrường Chinh13.5Nhì
73TRẦN THỊ KIMNGÂNSử9AQuang Trung13.5Nhì
74NGUYỄN THỊ THUTRANGSử9EQuang Trung12.0Ba
75VÕ QUANGĐÀISử9ATrần Nhân Tông11.5Ba
76NGUYỄN THỊTHỚISử9BHoàng Hoa Thám11.5Ba
77NGUYỄN THỊ KIMCHISử9ELương Tấn Thịnh11.0KK
78NGUYỄN THỊ KIMOANHSử9ELương Tấn Thịnh10.5KK
79NGUYỄN VĂN THẢOPHƯƠNGSử9ALương Tấn Thịnh10.5KK
80DƯƠNG THANHVÀNGĐịa9CTôn Đức Thắng16.0Nhất
81NGUYỄN ĐÌNHPHAĐịa9A2Lê Thánh Tôn15.5Nhất
82HUỲNH THỊ THANHHẰNGĐịa9GTôn Đức Thắng14.5Nhì
83NGÔ HOÀI CHÍĐịa9ATrường Chinh14.5Nhì
84LÊ THỊ THÚYKIỀUĐịa9AHoàng Hoa Thám 13.5Nhì
85NGUYỄN ĐÌNH THẢOMYĐịa9ITôn Đức Thắng13.5Nhì
86PHAN THỊ BÍCHNGÂNĐịa9ATôn Đức Thắng13.0Ba
87PHẠM  THỊ HỒNGĐIỆPĐịa9HTrần Hưng Đạo12.0KK
88PHẠM ĐÌNHKHÔIĐịa9ETrần Kiệt12.0KK
89NGUYỄN PHƯƠNG BẢOTRÂMĐịa9ETrần Hưng Đạo12.0KK
90ĐẶNG THỊ THANHTUYỀNĐịa9HNguyễn Chí Thanh12.0KK
91TRẦN BẢO TƯỜNGVIĐịa9CTôn Đức Thắng12.0KK
92TRƯƠNG ĐÌNHKIỆTĐịa9CTrường Chinh11.5KK
93LÊ THỊ TRÀMYĐịa9AQuang Trung11.5KK
94VĂN LƯU BÍCHNGÂNĐịa9GNguyễn Chí Thanh11.5KK
95TRẦN MINHQUANGĐịa9ATrường Chinh11.5KK
96NGUYỄN ĐOANTRANGT. Anh9ATrường Chinh16.50Nhì
97PHAN TÚQUYÊNT. Anh9DQuang Trung13.50Ba
98NGUYỄN BẢOTHANHT. Anh9HNguyễn Chí Thanh13.25Ba
99LÊ QUỐCTYT. Anh9ALương Tấn Thịnh13.25Ba
100NGUYỄN THÀNHANT. Anh9ATôn Đức Thắng12.75KK
101LÊ TRẦN ÁNHNGUYỆTT. Anh9AQuang Trung12.75KK
102NGUYỄN THỊ HỒNGPHẤNT. Anh9GNguyễn Chí Thanh12.75KK
103TRẦN THỊ ÁILIÊNT. Anh9HTôn Đức Thắng12.50KK
104VÕ THỊHIỀNT. Anh9GNguyễn Chí Thanh12.25KK
105NGUYỄN THÙYVIÊNT. Anh9BLương Tấn Thịnh12.25KK
106ĐẶNG THỊ HIỀNDIỆUT. Anh9FTrần Kiệt12.00KK
107TRƯƠNG TỐYÊNT. Anh9ATrường Chinh11.75KK
108NGUYỄN THỊ ÁNHCẨMT. Anh9HTôn Đức Thắng11.50KK

Nguồn:quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Wednesday, 20/10/2021 - 23:47