A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DS HSG CẤP TỈNH (2013-2014) CẢ HUYỆN

LỌC TỪ EMAIL SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
TT Họ, chữ lót Tên Môn Thi Lớp HS trường THCS Điểm thi cấp tỉnh Kết quả xếp giải cấp tỉnh
1 TRƯƠNG CÔNG TÂY Vật lí 9H Trần Hưng Đạo 15.0 Nhì
2 CAO BÌNH MINH TRUYỀN Vật lí 9F Trần Kiệt 14.5 Nhì
3 NGUYỄN VĂN QUYỀN LÂM Vật lí 9C Lương Tấn Thịnh 13.0 Nhì
4 PHẠM VĂN TÂM Vật lí 9F Trần Kiệt 13.0 Nhì
5 TRẦN VIỆT THẮNG Vật lí 9F Trần Kiệt 13.0 Nhì
6 PHẠM NGỌC HIỆU Vật lí 9F Trần Kiệt 11.5 Ba
7 ĐINH THỊ QUỶNH NHƯ Vật lí 9A Trường Chinh 11.5 Ba
8 TRƯƠNG NGỌC SƠN Vật lí 9A Trường Chinh 11.5 Ba
9 NGUYỄN XUÂN BỘI Vật lí 9A Tôn Đức Thắng 10.5 Ba
10 HỒ MINH HOÀNG Vật lí 9A Trường Chinh 10.0 Ba
11 ĐOÀN XUÂN QUYỀN Vật lí 9F Trần Kiệt 9.5 Ba
12 VÕ THÀNH ĐẠT Vật lí 9A Hoàng Hoa Thám  9.0 KK
13 LÊ THỊ HUYỀN TRÂM Vật lí 9A Tôn Đức Thắng 7.0 KK
14 TRẦN THỊ HỮU LY Vật lí 9H Nguyễn Chí Thanh 6.5 KK
15 NGUYỄN THỊ NHƯ Vật lí 9G Nguyễn Chí Thanh 6.5 KK
16 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Vật lí 9G Nguyễn Chí Thanh 6.5 KK
17 NGUYỄN THỊ THU Toán 9A Hoàng Hoa Thám 18.0 Nhì
18 NGUYỄN HUỲNH HUY MÂN Toán 9H Nguyễn Chí Thanh 17.5 Nhì
19 ĐẶNG BẢO VINH Toán 9H Nguyễn Chí Thanh 17.5 Nhì
20 PHẠM TẤN TUỆ Toán 9F Trần Kiệt 17.0 Nhì
21 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Toán 9H Trần Hưng Đạo 14.5 Ba
22 CAO LÊ NGUYÊN Toán 9H Nguyễn Chí Thanh 13.5 KK
23 TRƯƠNG ĐÌNH GIANG Toán 9D Quang Trung 13.0 KK
24 TRƯƠNG LÊ THANH THỦY Toán 9A Tôn Đức Thắng 13.0 KK
25 TRẦN LỆ HẰNG Toán 9A Tôn Đức Thắng 12.0 KK
26 LÊ THỊ TÚ TRINH Toán 9A Hoàng Hoa Thám 12.0 KK
27 NGUYÊN ĐÌNH NGUYÊN THẢO Toán 9A Quang Trung 11.0 KK
28 NGUYỄN ĐOÀN  DUY Sinh 9D Trần Hưng Đạo 15.00 Nhì
29 NGUYỄN THỊ QUẾ ANH Sinh 9D Quang Trung 14.50 Nhì
30 ĐỖ THỊ DUY NGỌC Sinh 9G Nguyễn Chí Thanh 12.50 Ba
31 VI NHƯ QUỲNH Sinh 9G Nguyễn Chí Thanh 12.00 Ba
32 PHAN THỊ HOA TRÂN Sinh 9C Trần Kiệt 12.00 Ba
33 VÕ HỮU KIM VY Sinh 9H Nguyễn Chí Thanh 12.00 Ba
34 HỒ THỊ VIỆT ANH Sinh 9F Trần Kiệt 11.50 Ba
35 LÊ THỊ THUỲ DUNG Sinh 9H Nguyễn Chí Thanh 11.50 Ba
36 ĐỖ KHÁNH DUY Sinh 9H Trần Hưng Đạo 11.50 Ba
37 LÊ THÚY  HẰNG  Sinh 9A Tôn Đức Thắng  11.00 Ba
38 CAO PHƯƠNG THƯƠNG Sinh 9H Nguyễn Chí Thanh 10.50 KK
39 NGUYỄN NGỌC TUYỀN  VY Sinh 9A Tôn Đức Thắng  10.50 KK
40 NGUYỄN BÁ  HIỆP  Sinh 9A Tôn Đức Thắng  9.50 KK
41 ĐẶNG LONG NHẬT Sinh 9B  Trần Nhân Tông 9.50 KK
42 TRẦN LÊ QUỲNH NHƯ Hóa 9B Lương Tấn Thịnh 19.25 Nhất
43 PHẠM NGỌC LAN ANH Hóa 9A Tôn Đức Thắng 18.50 Nhì
44 ĐÀO DUY KHƯƠNG Hóa 9A Tôn Đức Thắng 18.00 Nhì
45 LÊ THỊ THANH TUYỀN Hóa 9A Hoàng Hoa Thám 15.25 Ba
46 HUỲNH NGÔ KHÁNH HOÀI Hóa 9A Tôn Đức Thắng 14.75 Ba
47 NGÔ NGUYỄN LAN DUNG Hóa 9F Trần Kiệt 14.50 Ba
48 TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG Hóa 9A Trường Chinh 13.75 KK
49 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Hóa 9B Lương Tấn Thịnh 13.75 KK
50 TRÀN THỊ NHƯ QUỲNH Hóa 9H Trần Hưng Đạo 13.75 KK
51 NGÔ MINH NHƯ TOẠI Hóa 9A Tôn Đức Thắng 13.50 KK
52 HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ Hóa 9F Trần Kiệt 13.25 KK
53 TRƯƠNG DƯƠNG HẰNG Hóa 9A Trường Chinh 13.00 KK
54 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Hóa 9H Trần Hưng Đạo 13.00 KK
55 TRẦN LÊ   UYÊN Hóa 9H Trần Hưng Đạo 11.75 KK
56 NGUYỄN NGUYÊN NHƯ UYÊN Văn 9A Lương Tấn Thịnh 11.00 Ba
57 NGUYỄN   THỊ      DIỄM Văn 9H Trần Hưng Đạo 10.00 KK
58 NGUYỄN THỊ THẢO CHÂN Văn 9F Trần Kiệt 9.50 KK
59 NGUYỄN THỊ THIẾT Văn 9A Quang Trung 9.50 KK
60 LÊ THỊ MỸ TIÊN Văn 9A Trường Chinh 9.50 KK
61 HUỲNH THỊ THANH XUÂN Văn 9D Quang Trung 9.50 KK
62 PHAN CÔNG SỰ Sử 9C Nguyễn Chí Thanh 16.5 Nhất
63 LÊ XUÂN TRỊ Sử 9B Nguyễn Chí Thanh 16.0 Nhất
64 NGUYỄN THỊ XUÂN PHẤN Sử 9G Nguyễn Chí Thanh 15.5 Nhất
65 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Sử 9A Tôn Đức Thắng 15.0 Nhì
66 ĐÀO THỊ THANH NGÂN Sử 9F Trần Kiệt 15.0 Nhì
67 LÊ THỊ THANH THÚY Sử 9F Trần Kiệt 14.5 Nhì
68 NGUYỄN CHÂU BẢO DUY Sử 9D Quang Trung 14.0 Nhì
69 NGUYỄN CÔNG Sử 9D Quang Trung 14.0 Nhì
70 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN Sử 9D Tôn Đức Thắng 13.5 Nhì
71 TRẦN THỊ THÚY HOA Sử 9A Lương Tấn Thịnh 13.5 Nhì
72 ĐẶNG THỊ THÚY NGÂN Sử 9A Trường Chinh 13.5 Nhì
73 TRẦN THỊ KIM NGÂN Sử 9A Quang Trung 13.5 Nhì
74 NGUYỄN THỊ THU TRANG Sử 9E Quang Trung 12.0 Ba
75 VÕ QUANG ĐÀI Sử 9A Trần Nhân Tông 11.5 Ba
76 NGUYỄN THỊ THỚI Sử 9B Hoàng Hoa Thám 11.5 Ba
77 NGUYỄN THỊ KIM CHI Sử 9E Lương Tấn Thịnh 11.0 KK
78 NGUYỄN THỊ KIM OANH Sử 9E Lương Tấn Thịnh 10.5 KK
79 NGUYỄN VĂN THẢO PHƯƠNG Sử 9A Lương Tấn Thịnh 10.5 KK
80 DƯƠNG THANH VÀNG Địa 9C Tôn Đức Thắng 16.0 Nhất
81 NGUYỄN ĐÌNH PHA Địa 9A2 Lê Thánh Tôn 15.5 Nhất
82 HUỲNH THỊ THANH HẰNG Địa 9G Tôn Đức Thắng 14.5 Nhì
83 NGÔ HOÀI CHÍ Địa 9A Trường Chinh 14.5 Nhì
84 LÊ THỊ THÚY KIỀU Địa 9A Hoàng Hoa Thám  13.5 Nhì
85 NGUYỄN ĐÌNH THẢO MY Địa 9I Tôn Đức Thắng 13.5 Nhì
86 PHAN THỊ BÍCH NGÂN Địa 9A Tôn Đức Thắng 13.0 Ba
87 PHẠM  THỊ HỒNG ĐIỆP Địa 9H Trần Hưng Đạo 12.0 KK
88 PHẠM ĐÌNH KHÔI Địa 9E Trần Kiệt 12.0 KK
89 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO TRÂM Địa 9E Trần Hưng Đạo 12.0 KK
90 ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN Địa 9H Nguyễn Chí Thanh 12.0 KK
91 TRẦN BẢO TƯỜNG VI Địa 9C Tôn Đức Thắng 12.0 KK
92 TRƯƠNG ĐÌNH KIỆT Địa 9C Trường Chinh 11.5 KK
93 LÊ THỊ TRÀ MY Địa 9A Quang Trung 11.5 KK
94 VĂN LƯU BÍCH NGÂN Địa 9G Nguyễn Chí Thanh 11.5 KK
95 TRẦN MINH QUANG Địa 9A Trường Chinh 11.5 KK
96 NGUYỄN ĐOAN TRANG T. Anh 9A Trường Chinh 16.50 Nhì
97 PHAN TÚ QUYÊN T. Anh 9D Quang Trung 13.50 Ba
98 NGUYỄN BẢO THANH T. Anh 9H Nguyễn Chí Thanh 13.25 Ba
99 LÊ QUỐC TY T. Anh 9A Lương Tấn Thịnh 13.25 Ba
100 NGUYỄN THÀNH AN T. Anh 9A Tôn Đức Thắng 12.75 KK
101 LÊ TRẦN ÁNH NGUYỆT T. Anh 9A Quang Trung 12.75 KK
102 NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN T. Anh 9G Nguyễn Chí Thanh 12.75 KK
103 TRẦN THỊ ÁI LIÊN T. Anh 9H Tôn Đức Thắng 12.50 KK
104 VÕ THỊ HIỀN T. Anh 9G Nguyễn Chí Thanh 12.25 KK
105 NGUYỄN THÙY VIÊN T. Anh 9B Lương Tấn Thịnh 12.25 KK
106 ĐẶNG THỊ HIỀN DIỆU T. Anh 9F Trần Kiệt 12.00 KK
107 TRƯƠNG TỐ YÊN T. Anh 9A Trường Chinh 11.75 KK
108 NGUYỄN THỊ ÁNH CẨM T. Anh 9H Tôn Đức Thắng 11.50 KK

Nguồn:quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết