A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VẬT LÝ 6: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HSG CẤP TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN VẬT LÝ 6
NĂM HỌC: 2020-2021

Câu 1. Một thùng chứa 50000g dầu hỏa. tính thể tích của dầu hỏa trong thùng. Cho biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 800kg/m3.

Câu 2. Một viên gạch có 2 lỗ có khối lượng 1kg. viên gạch có kích thước cao 5cm, rộng 10cm, dài 20cm. Mỗi lỗ có đường kính là 2cm theo chiều dài của viên gạch. Tính khối lượng riêng, trọng lượng và trọng lượng riêng của viên gạch.

Câu 3. Đồ thị dưới đây biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn nào đó. Dùng đồ thị trả lời các câu hỏi sau:

a. Để đưa chất rắn từ 40°C đến nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao lâu?

b.Từ phút thứ 4 đến phút thứ 10 đồ thị có gì đặc biệt? Đoạn ấy cho ta biết gì?

Câu 4. Hãy tính xem:

a. 2090F = ?0C

b. 870C = ?0F

c. 250F = ?0C

d. 1040F = ?K

Câu 5. Một vật có khối lượng 100kg

a. Tính trọng lượng của vật

b. Nếu treo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là bao nhiêu?

c. Nếu kéo vật bằng một hệ thống palăng gồm 4 ròng rọc động và 4 ròng rọc cố định thì lực kéo vật là bao nhiêu?

d. Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10m, chiều cao 2m thì lực kéo là bao nhiêu?

Câu 6. Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần của các giá trị nhiệt độ sau: 300K, 870C, 250F

Câu 7. Hãy tính 350C, 850C ứng với bao nhiêu 0F ?

Câu 8. Khi nhiệt độ tăng thêm 1°C thì độ dài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,017mm. Nếu độ tăng độ dài  do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một dây điện bằng đồng dài 50m ở nhiệt độ 20°C, sẽ có độ dài bằng bao nhiêu ở nhiệt độ 40°C?

Câu 9. Nhiệt kế y tế có GHĐ và ĐCNN lần lượt là:

A. 500C; 10C

B. 420C; 10C

C. 420C; 0,10C

D. 420C; 0,50C

Câu 10. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Khí, rắn, lỏng.

B. Rắn, khí, lỏng.

C. Khí, lỏng, rắn.

D. Rắn, lỏng, khí.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết