Hình ảnh hoạt động ngoại khóa: Tuyên truyền ATGT và phòng chống ma túy


Nguồn: quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn