ĐOÀN HSG THAM QUAN NHÂN KỈ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Ngày 17/3/2019 : Địa đạo Gò Thì Thùng, Nhà thờ Bác Hồ, Long Vân Gardent, Tháp Nhạn